Aktuality

DOD2022Vo štvrtok 24. novembra. 2022 znovu  privítame na pôde Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre záujemcov o štúdium na našich študijných odboroch.  Predstavenie Filozofickej fakulty sa začne v Akropole (miestnosť H-307) (v budove Okresného úradu z boku na ulici Hodžova 1) o 9.00 a 10.00 hodine,  kde budú uchádzači informovaní o možnostiach vzdelávania sa na Filozofickej fakulte Univerzite Konštantína Filozofa. Po oficiálnom programe môžete navštíviť jednotlivé pracoviská. DOD FF UKF

V miestnosti H-209 (2. posch., teda o poschodie nižšie) Vás srdečne privítajú pracovníci Katedry histórie FF UKF v Nitre. Katedra histórie si pre Vás pripravila program v 2 blokoch, kde sa dozviete všetky potrebné informácie o možnostiach štúdia u nás ako i iných aktivitách a podujatiach, ktoré pre svojich študentov naša katedra pripravuje.

Miesto: Hodžova 1
učebňa H-209

 

 Program Katedry histórie FF UKF v Nitre:

10:00  predstavenie študijných programov, študijného plánu, uplatnenia absolventov, úspešní absolventi v odbore

10:10  Erasmus+, Ceepus – možnosti študijných pobytov v zahraničí, možnosti publikovania pre študentov v študentských časopisoch a zborníkoch, Študentská vedecká a odborná činnosť

10:20  predstavenie aktivít študentského spolku – Konštantínovho historického spolku, zapojenie prítomných uchádzačov do pripravených aktivít

10:30  mimoškolské, dobrovoľnícke a popularizačné aktivity v odbore

10:40  voľná diskusia s uchádzačmi o štúdium

11:00  predstavenie študijných programov, študijného plánu, uplatnenia absolventov, úspešní absolventi v odbore

11:10  Erasmus+, Ceepus – možnosti študijných pobytov v zahraničí, možnosti publikovania pre študentov v študentských časopisoch a zborníkoch, Študentská vedecká a odborná činnosť

11:20  predstavenie aktivít študentského spolku – Konštantínovho historického spolku, zapojenie prítomných uchádzačov do pripravených aktivít

11:30  mimoškolské, dobrovoľnícke a popularizačné aktivity v odbore

11:40  voľná diskusia s uchádzačmi o štúdium

SVOUC22
 
Milí študenti,
tak ako každý akademický rok, aj teraz pripravujeme pre vás stretnutie v rámci Študentskej, vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti. Chceme vás povzbudiť, aby ste popremýšľali nad aktívnou účasťou. Ak sa zaoberáte zaujímavou témou z histórie, alebo pripravujete na takúto tému svoju záverečnú prácu neváhajte čo najskôr kontaktovať akéhokoľvek pedagóga z Katedry histórie. Radi vám poradíme a usmerníme vás, ako postupovať.

DOD2022

 

Dňa 17. 02. 2022 sa uskutoční na virtuálnej pôde Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Deň otvorených dverí. Štúdium na našej katedre záujemcom bližšie predstavia pracovníci, doktorandi a študenti na online platforme: https://www.dod.ff.ukf.sk. Navštívte nás v online priestore, vo vstupnom Vestibule Filozofickej fakulty a v 19 virtuálnych učebniach vo štvrtok 17. 02. 2022.

Po oficiálnom programe Vestibul Filozofickej fakulty, máte možnosť presmerovania do virtuálnej učebne Katedry histórie na linku: https://meet.ukf.sk/HistoriaDOD2022, kde sa Vám naskytne  príležitosť nahliadnuť do možností štúdia a života na našej katedre.

Pozrite si tohto Sprievodcu štúdiom s podrobnými informáciami o katedre a možnostiach štúdia u nás, i o možnostiach iných aktivít.

Program Vestibul Filozofickej fakulty (https://www.dod.ff.ukf.sk):

14:00 – 14:30 Prezentácia Filozofickej fakulty a ponuky štúdia pre akademický rok 2022/2023

14:30 – 14:40 Poznámky k organizácii prijímacieho konania

Program DOD Katedry histórie (https://meet.ukf.sk/HistoriaDOD2022):

Čítať ďalej...

konf Nezname zeny 22 Page 1Vážení kolegovia a Vážené kolegyne,

 dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na druhý ročník interdisciplinárnej medzinárodnej konferencie Ženy v tieni dejín II. (Ne)známe ženy v známom prostredí, ktorá sa uskutoční on-line na virtuálnej pôde Katedry histórie FF UKF v Nitre, v dňoch 5. – 6. apríla 2022.

Cieľom konferencie je prezentovanie výskumov v oblasti rodovej problematiky s dôrazom na ženskú prácu (činnosť), jej status, obraz, premeny, vývoj, formy, ale aj o predstavenie konkrétneho obrazu žien, bez ohľadu na spoločenský status a región.

Konferencia ponúka priestor k výmene názorov, poznatkov a podnetov pre vedeckú prácu. Primárne je určená (nielen) vedeckým pracovníkom z humanitných a pedagogických vied. Podrobné informácie nájdete na pripojenej pozvánke.

V prípade Vášho záujmu, prosíme, vyplňte pripojenú elektronickú prihlášku, ktorú otvoríte TU.

Viac informácií nájdete na webovej stránke konferencie: https://zenyvtienidejin.webnode.sk

HSLS v sl dejinach
Katedra histórie v spolupráci s Mediálnym centrom FF UKF a Historywebom si pre všetkých priaznivcov histórie pripravila špeciálnu štvordielnu sériu podcastov venovanú dejinám Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Jednotlivé časti idú naprieč rokmi 1918 až 1945, pričom sa venujú štyrom zaujímavým témam: (H)SĽS v období prvej Československej republiky a jej boj za autonómiu; HSĽS a demontáž demokracie v krátkom období autonómie; politika HSĽS verzus ženy; HSĽS v boji s nezamestnanosťou. Za celkovú prípravu a zrealizovanie ďakujeme našej doktorandke Mgr. Viktórii Rigovej.
Za spoluprácu a pútavé rozprávanie ďakujeme tiež našim hosťom: Mgr. Alene Mikulášovej, PhD., Mgr. Eve Škorvankovej, PhD., doc. PhDr. Róbertovi Arpášovi, PhD. a doc. PhDr. Petrovi Mičkovi, PhD.
Príjemné počúvanie!
Podcast vznikol vďaka podpore projektu APVV-19-0358 "Dejiny Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v domácich a európskych dimenziách (1905-1945)".
Podcasty nájdete TU

SVOC program21Milí študenti,

pozývame vás na "švočku", ktorá sa uskutoční budúci týždeň v utorok 23.3.2021 o 9.00 hod. na Katedre histórie FF UKF v Nitre. Výučba v tomto čase nebude prebiehať a tak máte jedinečnú možnosť podporiť spolužiakov a kamarátov, a dozvedieť sa zaujímavosti o ich vlastnom bádaní a spracúvaní rôznych historických tém. Ak máte akékoľvek otázky pokojne píšte na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Vzhľadom na situáciu sa "švočka" uskutoční vo virtuálnom priestore. Pripojiť sa môžete cez link: https://meet.ukf.sk/svouckhi2021

SVOUC plagat21Milí študenti, pozývame Vás zapojiť sa do Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti (ŠVOUČ), ktorá sa organizuje každoročne. ŠVOUČ predstavuje možnosť vyskúšať si prezentáciu vlastných myšlienok pred širším publikom, možnosť získať odborné rady, ktoré môžu pomôcť pri ďalšom výskume a štúdiu, ako aj možnosť zviditeľniť sa. ŠVOUČ sa bude konať 23. marca 2021 online formou.

Termíny:

do 8. marca 2021 - kontaktovať doc. M. Glejtka (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)

do 15. marca 2021 - odovzdanie práce

Pre viac informácií viď plagátik.

DOD21

 V dňoch 10. - 11. 02. 2020, bude na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prebiehať Deň otvorených dverí. Záujemcov o štúdium srdečne privítajú aj pracovníci Katedry histórie FF UKF v Nitre na online platforme :https://www.dod.ff.ukf.sk . Navštívte nás v online priestore,vo vstupnom vestibule Filozofickej fakulty a v 19 virtuálnych učebniach v stredu 10. 2. 2021.
Ak nestihnete všetok program vo vašom hľadáčiku v jeden deň, opakujeme ho aj vo štvrtok 11. 2. 2021, vždy od 14.00 do 17.00.

Po programe Vestibul Filozofickej fakulty, máte možnosť sa presunúť do virtuálnej učebne Katedry histórie na linku: https://meet.ukf.sk/KHISDOD21, kde sa máte možnosť oboznámiť s možnosťami štúdia na katedre.

Pozrite si túto brožúrku s podrobnými informáciami o katedre a možnostiach štúdia u nás, i o možnostiach iných aktivít.

 Program Vestibul Filozofickej fakulty:
14.00 – 14.30 Prezentácia Filozofickej fakulty a ponuky štúdia pre ak. rok 2021/2022

14.30 – 14.40 Poznámky k organizácii prijímacieho konania

Program DOD Katedry histórie:

14:40 – 14:50 Predstavenie života na katedre

14:50 – 15:05 Prezentácia študijného programu história a medziodborových programov: história – filozofia, história – archeológia a žurnalistika – história

15:05 – 15:15 Prezentácia študijného programu učiteľstvo histórie v kombinácii

15:15 – 15:30 Predstavenie života na katedre

15:30 – 15:45 Prezentácia študijného programu história a medziodborových programov: história – archeológia, história – filozofia, žurnalistika – história

15:45 – 15:55 Prezentácia študijného programu učiteľstvo histórie v kombinácii

15.55 – 16.30 Čet: odpovede na otázky záujemcov

 Popri oficiálnom programe a v čase vyhradenom na diskusiu, Vám s radosťou odpovieme na všetky Vaše otázky v čete miestnosti.


Na katedre ponúkame možnosť študovať nasledovné bakalárske študijné programy:
Jednoodborová história – interná aj externá forma
Učiteľstvo histórie v kombinácii s iným predmetom – interná forma (v externej forme sú dané len dve možné kombinácie so slovenským jazykom alebo s anglickým jazykom)
Medziodborové štúdium v presne daných kombináciách:
História – archeológia – interná forma
História – filozofia – interná forma
Žurnalistika – história – interná aj externá forma


Magisterské študijné programy:
Jednoodborová história – interná aj externá forma
Učiteľstvo histórie v kombinácii s iným predmetom – interná forma, pri externej forme je možná len kombinácia so slovenským jazykom

Oznamy katedry

Úvod do štúdia 14. novembra

2022 v pondelok s PhDr. J. Jakubejom, PhD. sa nekoná z dôvodu organizovania podujatia ku Dňu tolerancie v miestnosti Akropola od 9.15 do 16.00 hod. Všetci ste srdečne pozvaní. Info o podujatí TU

Spätná väzba na výučbu

Milí študenti,

spätná reakcia na výučbu z Vašej strany je pre nás dôležitá, preto by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie anonymného dotazníka, v ktorom máte priestor zhodnotiť pozitíva a negatíva predmetov, ktoré ste už počas štúdia absolvovali. Prosím, kurzy hodnoťte až po ich ukončení. Svoj názor máte možnosť vyjadriť tu:

https://forms.gle/eUhF1VyuTbfx8aVU9

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty