Aktuality

program dod 2222024 rgb web 1536x1086Tento Deň otvorených dverí bude iný. Prečo? Lebo to bude jeden parádny zážitok. Spoznáš fakultu a možnosti štúdia, zabavíš sa a dokonca môžeš vyhrať skvelé ceny. Zapoj sa do interaktívnej aktivity #FFpass, identifikuj na základe indícií katedry a ústavy fakulty, získaj pečiatky, rozlúšti šifru, nájdi trezor a vyhraj štýlový tablet a mnoho ďalších atraktívnych cien. Pripravená bude aj fotostena.

Ak Ťa baví história a vidíš svoju budúcnosť v týchto sférach, naskoč 22.2.2024 na misiu „Budúcnosť s FF“ a nakukni do tej svojej.

Prezradíme ti všetko, čo potrebuješ - od základných informácií o študijných programoch, podmienkach prijatia až po tvoje budúce možnosti uplatnenia na trhu práce. Dozvieš sa viac o študentských projektoch a o možnostiach mimoškolských aktivít. Najmä zahraničných uchádzačov zaujmú informácie o jazykových kurzoch. A čo ďalej? V chillout zóne si budeš môcť pokecať s absolventmi, ale aj so súčasnými študentmi. Pripravená bude aj virtuálna realita či eyetracker.

Tak? Si ready na túto dôležitú misiu? Ak áno, portál sa otvára 22.2.2024 (štvrtok) od 8:30 hod. v priestoroch Študentského domova UKF (Ul. Boženy Slančíkovej 1, Nitra), miestnosť č. 126.

 Spoznaj históriu a zlepši svoju budúcnosť!

2023plagt VOU programMilí študenti,

srdečne Vás pozývame na katedrové kolo Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti, ktoré sa bude konať 29. marca 2023 o 8,30 hod. v miestnosti H-209. Svoje práce predstavia:

Marek Šimček, Bc František Jakab, Bc. Patrik Fiľo, Bc. Adam Rojka a Bc. Radoslava Vargová.

Príďte a povzbuďte svojich kolegov a inšpirujte sa ich prácami pre Vašu vlastnú tvorbu. Ďalší rok čakáme na Vás!

SVOUC2023Milí študenti,
tak ako každý akademický rok, aj teraz pripravujeme pre vás stretnutie v rámci Študentskej, vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti. Chceme vás povzbudiť, aby ste popremýšľali nad aktívnou účasťou. Ak sa zaoberáte zaujímavou témou z histórie, alebo pripravujete na takúto tému svoju záverečnú prácu neváhajte čo najskôr kontaktovať akéhokoľvek pedagóga z Katedry histórie. Radi vám poradíme a usmerníme vás, ako postupovať.

ŠVOUČ sa bude konať 29. marca 2023

Prihlášky si môžete podať do 10. marca 2023

 

DODplag feb2023promoDOD23Vo štvrtok 16. februára 2023 znovu  privítame na pôde Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre záujemcov o štúdium na našich študijných odboroch.  Predstavenie Filozofickej fakulty sa začne v Akropole (miestnosť H-307) (v budove Okresného úradu z boku na ulici Hodžova 1) o 9.30,  kde budú uchádzači informovaní o možnostiach vzdelávania sa na Filozofickej fakulte Univerzite Konštantína Filozofa. Po oficiálnom programe môžete navštíviť jednotlivé pracoviská. DOD FF UKF

V miestnosti H-209 (2. posch., teda o poschodie nižšie) Vás od 10.30 hod. srdečne privítajú pracovníci Katedry histórie FF UKF v Nitre. Katedra histórie si pre Vás pripravila program v 2 blokoch (10.30 a 11.30), kde sa dozviete všetky potrebné informácie o možnostiach štúdia u nás ako i iných aktivitách a podujatiach, ktoré pre svojich študentov naša katedra pripravuje.

Príďte sa k nám pozrieť! Tešíme sa na vás!

Miesto: Hodžova 1
učebňa H-209

 

DOD2022Vo štvrtok 24. novembra. 2022 znovu  privítame na pôde Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre záujemcov o štúdium na našich študijných odboroch.  Predstavenie Filozofickej fakulty sa začne v Akropole (miestnosť H-307) (v budove Okresného úradu z boku na ulici Hodžova 1) o 9.00 a 10.00 hodine,  kde budú uchádzači informovaní o možnostiach vzdelávania sa na Filozofickej fakulte Univerzite Konštantína Filozofa. Po oficiálnom programe môžete navštíviť jednotlivé pracoviská. DOD FF UKF

V miestnosti H-209 (2. posch., teda o poschodie nižšie) Vás srdečne privítajú pracovníci Katedry histórie FF UKF v Nitre. Katedra histórie si pre Vás pripravila program v 2 blokoch, kde sa dozviete všetky potrebné informácie o možnostiach štúdia u nás ako i iných aktivitách a podujatiach, ktoré pre svojich študentov naša katedra pripravuje.

Miesto: Hodžova 1
učebňa H-209

 

 Program Katedry histórie FF UKF v Nitre:

10:00  predstavenie študijných programov, študijného plánu, uplatnenia absolventov, úspešní absolventi v odbore

10:10  Erasmus+, Ceepus – možnosti študijných pobytov v zahraničí, možnosti publikovania pre študentov v študentských časopisoch a zborníkoch, Študentská vedecká a odborná činnosť

10:20  predstavenie aktivít študentského spolku – Konštantínovho historického spolku, zapojenie prítomných uchádzačov do pripravených aktivít

10:30  mimoškolské, dobrovoľnícke a popularizačné aktivity v odbore

10:40  voľná diskusia s uchádzačmi o štúdium

11:00  predstavenie študijných programov, študijného plánu, uplatnenia absolventov, úspešní absolventi v odbore

11:10  Erasmus+, Ceepus – možnosti študijných pobytov v zahraničí, možnosti publikovania pre študentov v študentských časopisoch a zborníkoch, Študentská vedecká a odborná činnosť

11:20  predstavenie aktivít študentského spolku – Konštantínovho historického spolku, zapojenie prítomných uchádzačov do pripravených aktivít

11:30  mimoškolské, dobrovoľnícke a popularizačné aktivity v odbore

11:40  voľná diskusia s uchádzačmi o štúdium

SVOUC22
 
Milí študenti,
tak ako každý akademický rok, aj teraz pripravujeme pre vás stretnutie v rámci Študentskej, vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti. Chceme vás povzbudiť, aby ste popremýšľali nad aktívnou účasťou. Ak sa zaoberáte zaujímavou témou z histórie, alebo pripravujete na takúto tému svoju záverečnú prácu neváhajte čo najskôr kontaktovať akéhokoľvek pedagóga z Katedry histórie. Radi vám poradíme a usmerníme vás, ako postupovať.

DOD2022

 

Dňa 17. 02. 2022 sa uskutoční na virtuálnej pôde Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Deň otvorených dverí. Štúdium na našej katedre záujemcom bližšie predstavia pracovníci, doktorandi a študenti na online platforme: https://www.dod.ff.ukf.sk. Navštívte nás v online priestore, vo vstupnom Vestibule Filozofickej fakulty a v 19 virtuálnych učebniach vo štvrtok 17. 02. 2022.

Po oficiálnom programe Vestibul Filozofickej fakulty, máte možnosť presmerovania do virtuálnej učebne Katedry histórie na linku: https://meet.ukf.sk/HistoriaDOD2022, kde sa Vám naskytne  príležitosť nahliadnuť do možností štúdia a života na našej katedre.

Pozrite si tohto Sprievodcu štúdiom s podrobnými informáciami o katedre a možnostiach štúdia u nás, i o možnostiach iných aktivít.

Program Vestibul Filozofickej fakulty (https://www.dod.ff.ukf.sk):

14:00 – 14:30 Prezentácia Filozofickej fakulty a ponuky štúdia pre akademický rok 2022/2023

14:30 – 14:40 Poznámky k organizácii prijímacieho konania

Program DOD Katedry histórie (https://meet.ukf.sk/HistoriaDOD2022):

Čítať ďalej...

konf Nezname zeny 22 Page 1Vážení kolegovia a Vážené kolegyne,

 dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na druhý ročník interdisciplinárnej medzinárodnej konferencie Ženy v tieni dejín II. (Ne)známe ženy v známom prostredí, ktorá sa uskutoční on-line na virtuálnej pôde Katedry histórie FF UKF v Nitre, v dňoch 5. – 6. apríla 2022.

Cieľom konferencie je prezentovanie výskumov v oblasti rodovej problematiky s dôrazom na ženskú prácu (činnosť), jej status, obraz, premeny, vývoj, formy, ale aj o predstavenie konkrétneho obrazu žien, bez ohľadu na spoločenský status a región.

Konferencia ponúka priestor k výmene názorov, poznatkov a podnetov pre vedeckú prácu. Primárne je určená (nielen) vedeckým pracovníkom z humanitných a pedagogických vied. Podrobné informácie nájdete na pripojenej pozvánke.

V prípade Vášho záujmu, prosíme, vyplňte pripojenú elektronickú prihlášku, ktorú otvoríte TU.

Viac informácií nájdete na webovej stránke konferencie: https://zenyvtienidejin.webnode.sk

HSLS v sl dejinach
Katedra histórie v spolupráci s Mediálnym centrom FF UKF a Historywebom si pre všetkých priaznivcov histórie pripravila špeciálnu štvordielnu sériu podcastov venovanú dejinám Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Jednotlivé časti idú naprieč rokmi 1918 až 1945, pričom sa venujú štyrom zaujímavým témam: (H)SĽS v období prvej Československej republiky a jej boj za autonómiu; HSĽS a demontáž demokracie v krátkom období autonómie; politika HSĽS verzus ženy; HSĽS v boji s nezamestnanosťou. Za celkovú prípravu a zrealizovanie ďakujeme našej doktorandke Mgr. Viktórii Rigovej.
Za spoluprácu a pútavé rozprávanie ďakujeme tiež našim hosťom: Mgr. Alene Mikulášovej, PhD., Mgr. Eve Škorvankovej, PhD., doc. PhDr. Róbertovi Arpášovi, PhD. a doc. PhDr. Petrovi Mičkovi, PhD.
Príjemné počúvanie!
Podcast vznikol vďaka podpore projektu APVV-19-0358 "Dejiny Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v domácich a európskych dimenziách (1905-1945)".
Podcasty nájdete TU

Oznamy katedry

Pozor externí študenti

aktualizovali sme Váš rozvrh na stránke!!! Pozor, sú tam zmeny!

Spätná väzba na výučbu

Milí študenti,

spätná reakcia na výučbu z Vašej strany je pre nás dôležitá, preto by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie anonymného dotazníka, v ktorom máte priestor zhodnotiť pozitíva a negatíva predmetov, ktoré ste už počas štúdia absolvovali. Prosím, kurzy hodnoťte až po ich ukončení. Svoj názor máte možnosť vyjadriť tu:

https://forms.gle/eUhF1VyuTbfx8aVU9

Študenti 1. roč. histórie externí,

pri zápise predmetov je dôležité, aby ste mali predmety v zápisnom liste. Na rozvrh nemusia byť prihlásené (niektoré sa nedajú prihlásiť). Riaďte sa rozvrhom zverejneným na stránke katedry.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty