DOD2022

 

Dňa 17. 02. 2022 sa uskutoční na virtuálnej pôde Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Deň otvorených dverí. Štúdium na našej katedre záujemcom bližšie predstavia pracovníci, doktorandi a študenti na online platforme: https://www.dod.ff.ukf.sk. Navštívte nás v online priestore, vo vstupnom Vestibule Filozofickej fakulty a v 19 virtuálnych učebniach vo štvrtok 17. 02. 2022.

Po oficiálnom programe Vestibul Filozofickej fakulty, máte možnosť presmerovania do virtuálnej učebne Katedry histórie na linku: https://meet.ukf.sk/HistoriaDOD2022, kde sa Vám naskytne  príležitosť nahliadnuť do možností štúdia a života na našej katedre.

Pozrite si tohto Sprievodcu štúdiom s podrobnými informáciami o katedre a možnostiach štúdia u nás, i o možnostiach iných aktivít.

Program Vestibul Filozofickej fakulty (https://www.dod.ff.ukf.sk):

14:00 – 14:30 Prezentácia Filozofickej fakulty a ponuky štúdia pre akademický rok 2022/2023

14:30 – 14:40 Poznámky k organizácii prijímacieho konania

Program DOD Katedry histórie (https://meet.ukf.sk/HistoriaDOD2022):

14:40 – 14:55 Prezentácia študijných programov: história a medziodborové št. programy: história – filozofia, história – archeológia, história – žurnalistika

14:55 – 15:15 Prezentácia študijného programu učiteľstvo histórie v kombinácii

15:15 – 15:30 Predstavenie života a možnosti aktivít na katedre

15:30 – 16:00 Čet a diskusia s uchádzačmi o štúdium

Počas oficiálneho programu a v čase vyhradenom na diskusiu, Vám s radosťou odpovieme na všetky otázky v čete miestnosti.

Ponuka študijných programov Katedry histórie FF UKF v Nitre:

Bakalársky stupeň štúdia:

Jednoodborová história – interná a externá forma

Učiteľstvo histórie v kombinácii s iným predmetom – interná forma, externá výhradne s kombináciou história – slovenský jazyk

Medziodborové štúdium v kombináciách:  história a archeológia – interná forma, história a filozofia – interná forma, história a žurnalistika – interná forma

Magisterské študijné programy:

Jednoodborová história – interná a externá forma

Učiteľstvo histórie v kombinácii s iným predmetom – interná forma, externá výhradne v kombinácii história – slovenský jazyk

Doktorandské štúdium:

Slovenské dejiny – interná a externá forma

Rozširujúce štúdium:

Rozširujúce štúdium dejepisu je určené pre už vyštudovaných pedagógov, ktorí si chcú rozšíriť aprobáciu

Oznamy katedry

Zmena v rozvrhu externí študenti

dňa 23. 9. 2023 bude mať Dr. E. Jirkal, PhD. prednášku Staroveký Rím pre študentov I. roč. Bc. HI ext. Historiografia pre I. roč. Mgr. bude 9.12.2023. Aktualizovaný rozvrh zverejníme v pondelok 25.9.2023.

Začiatok výučby v ZS 2023/24 na FF

bude v utorok 26.9.2023. Týka sa to iba študentov FF, ostatné fakulty začínajú 25.9.2023. Pozri TU

Spätná väzba na výučbu

Milí študenti,

spätná reakcia na výučbu z Vašej strany je pre nás dôležitá, preto by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie anonymného dotazníka, v ktorom máte priestor zhodnotiť pozitíva a negatíva predmetov, ktoré ste už počas štúdia absolvovali. Prosím, kurzy hodnoťte až po ich ukončení. Svoj názor máte možnosť vyjadriť tu:

https://forms.gle/eUhF1VyuTbfx8aVU9

Študenti 1. roč. histórie externí,

pri zápise predmetov je dôležité, aby ste mali predmety v zápisnom liste. Na rozvrh nemusia byť prihlásené (niektoré sa nedajú prihlásiť). Riaďte sa rozvrhom zverejneným na stránke katedry.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty