DOD2022

 

Dňa 17. 02. 2022 sa uskutoční na virtuálnej pôde Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Deň otvorených dverí. Štúdium na našej katedre záujemcom bližšie predstavia pracovníci, doktorandi a študenti na online platforme: https://www.dod.ff.ukf.sk. Navštívte nás v online priestore, vo vstupnom Vestibule Filozofickej fakulty a v 19 virtuálnych učebniach vo štvrtok 17. 02. 2022.

Po oficiálnom programe Vestibul Filozofickej fakulty, máte možnosť presmerovania do virtuálnej učebne Katedry histórie na linku: https://meet.ukf.sk/HistoriaDOD2022, kde sa Vám naskytne  príležitosť nahliadnuť do možností štúdia a života na našej katedre.

Pozrite si tohto Sprievodcu štúdiom s podrobnými informáciami o katedre a možnostiach štúdia u nás, i o možnostiach iných aktivít.

Program Vestibul Filozofickej fakulty (https://www.dod.ff.ukf.sk):

14:00 – 14:30 Prezentácia Filozofickej fakulty a ponuky štúdia pre akademický rok 2022/2023

14:30 – 14:40 Poznámky k organizácii prijímacieho konania

Program DOD Katedry histórie (https://meet.ukf.sk/HistoriaDOD2022):

14:40 – 14:55 Prezentácia študijných programov: história a medziodborové št. programy: história – filozofia, história – archeológia, história – žurnalistika

14:55 – 15:15 Prezentácia študijného programu učiteľstvo histórie v kombinácii

15:15 – 15:30 Predstavenie života a možnosti aktivít na katedre

15:30 – 16:00 Čet a diskusia s uchádzačmi o štúdium

Počas oficiálneho programu a v čase vyhradenom na diskusiu, Vám s radosťou odpovieme na všetky otázky v čete miestnosti.

Ponuka študijných programov Katedry histórie FF UKF v Nitre:

Bakalársky stupeň štúdia:

Jednoodborová história – interná a externá forma

Učiteľstvo histórie v kombinácii s iným predmetom – interná forma, externá výhradne s kombináciou história – slovenský jazyk

Medziodborové štúdium v kombináciách:  história a archeológia – interná forma, história a filozofia – interná forma, história a žurnalistika – interná forma

Magisterské študijné programy:

Jednoodborová história – interná a externá forma

Učiteľstvo histórie v kombinácii s iným predmetom – interná forma, externá výhradne v kombinácii história – slovenský jazyk

Doktorandské štúdium:

Slovenské dejiny – interná a externá forma

Rozširujúce štúdium:

Rozširujúce štúdium dejepisu je určené pre už vyštudovaných pedagógov, ktorí si chcú rozšíriť aprobáciu

Oznamy katedry

Spätná väzba na výučbu

Milí študenti,

spätná reakcia na výučbu z Vašej strany je pre nás dôležitá, preto by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie anonymného dotazníka, v ktorom máte priestor zhodnotiť pozitíva a negatíva predmetov, ktoré ste už počas štúdia absolvovali. Prosím, kurzy hodnoťte až po ich ukončení. Svoj názor máte možnosť vyjadriť tu:

https://forms.gle/eUhF1VyuTbfx8aVU9

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty