DOD2022Vo štvrtok 24. novembra. 2022 znovu  privítame na pôde Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre záujemcov o štúdium na našich študijných odboroch.  Predstavenie Filozofickej fakulty sa začne v Akropole (miestnosť H-307) (v budove Okresného úradu z boku na ulici Hodžova 1) o 9.00 a 10.00 hodine,  kde budú uchádzači informovaní o možnostiach vzdelávania sa na Filozofickej fakulte Univerzite Konštantína Filozofa. Po oficiálnom programe môžete navštíviť jednotlivé pracoviská. DOD FF UKF

V miestnosti H-209 (2. posch., teda o poschodie nižšie) Vás srdečne privítajú pracovníci Katedry histórie FF UKF v Nitre. Katedra histórie si pre Vás pripravila program v 2 blokoch, kde sa dozviete všetky potrebné informácie o možnostiach štúdia u nás ako i iných aktivitách a podujatiach, ktoré pre svojich študentov naša katedra pripravuje.

Miesto: Hodžova 1
učebňa H-209

 

 Program Katedry histórie FF UKF v Nitre:

10:00  predstavenie študijných programov, študijného plánu, uplatnenia absolventov, úspešní absolventi v odbore

10:10  Erasmus+, Ceepus – možnosti študijných pobytov v zahraničí, možnosti publikovania pre študentov v študentských časopisoch a zborníkoch, Študentská vedecká a odborná činnosť

10:20  predstavenie aktivít študentského spolku – Konštantínovho historického spolku, zapojenie prítomných uchádzačov do pripravených aktivít

10:30  mimoškolské, dobrovoľnícke a popularizačné aktivity v odbore

10:40  voľná diskusia s uchádzačmi o štúdium

11:00  predstavenie študijných programov, študijného plánu, uplatnenia absolventov, úspešní absolventi v odbore

11:10  Erasmus+, Ceepus – možnosti študijných pobytov v zahraničí, možnosti publikovania pre študentov v študentských časopisoch a zborníkoch, Študentská vedecká a odborná činnosť

11:20  predstavenie aktivít študentského spolku – Konštantínovho historického spolku, zapojenie prítomných uchádzačov do pripravených aktivít

11:30  mimoškolské, dobrovoľnícke a popularizačné aktivity v odbore

11:40  voľná diskusia s uchádzačmi o štúdium

Oznamy katedry

Zmena v rozvrhu externí študenti

dňa 23. 9. 2023 bude mať Dr. E. Jirkal, PhD. prednášku Staroveký Rím pre študentov I. roč. Bc. HI ext. Historiografia pre I. roč. Mgr. bude 9.12.2023. Aktualizovaný rozvrh zverejníme v pondelok 25.9.2023.

Začiatok výučby v ZS 2023/24 na FF

bude v utorok 26.9.2023. Týka sa to iba študentov FF, ostatné fakulty začínajú 25.9.2023. Pozri TU

Spätná väzba na výučbu

Milí študenti,

spätná reakcia na výučbu z Vašej strany je pre nás dôležitá, preto by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie anonymného dotazníka, v ktorom máte priestor zhodnotiť pozitíva a negatíva predmetov, ktoré ste už počas štúdia absolvovali. Prosím, kurzy hodnoťte až po ich ukončení. Svoj názor máte možnosť vyjadriť tu:

https://forms.gle/eUhF1VyuTbfx8aVU9

Študenti 1. roč. histórie externí,

pri zápise predmetov je dôležité, aby ste mali predmety v zápisnom liste. Na rozvrh nemusia byť prihlásené (niektoré sa nedajú prihlásiť). Riaďte sa rozvrhom zverejneným na stránke katedry.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty