DOD2022Vo štvrtok 24. novembra. 2022 znovu  privítame na pôde Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre záujemcov o štúdium na našich študijných odboroch.  Predstavenie Filozofickej fakulty sa začne v Akropole (miestnosť H-307) (v budove Okresného úradu z boku na ulici Hodžova 1) o 9.00 a 10.00 hodine,  kde budú uchádzači informovaní o možnostiach vzdelávania sa na Filozofickej fakulte Univerzite Konštantína Filozofa. Po oficiálnom programe môžete navštíviť jednotlivé pracoviská. DOD FF UKF

V miestnosti H-209 (2. posch., teda o poschodie nižšie) Vás srdečne privítajú pracovníci Katedry histórie FF UKF v Nitre. Katedra histórie si pre Vás pripravila program v 2 blokoch, kde sa dozviete všetky potrebné informácie o možnostiach štúdia u nás ako i iných aktivitách a podujatiach, ktoré pre svojich študentov naša katedra pripravuje.

Miesto: Hodžova 1
učebňa H-209

 

 Program Katedry histórie FF UKF v Nitre:

10:00  predstavenie študijných programov, študijného plánu, uplatnenia absolventov, úspešní absolventi v odbore

10:10  Erasmus+, Ceepus – možnosti študijných pobytov v zahraničí, možnosti publikovania pre študentov v študentských časopisoch a zborníkoch, Študentská vedecká a odborná činnosť

10:20  predstavenie aktivít študentského spolku – Konštantínovho historického spolku, zapojenie prítomných uchádzačov do pripravených aktivít

10:30  mimoškolské, dobrovoľnícke a popularizačné aktivity v odbore

10:40  voľná diskusia s uchádzačmi o štúdium

11:00  predstavenie študijných programov, študijného plánu, uplatnenia absolventov, úspešní absolventi v odbore

11:10  Erasmus+, Ceepus – možnosti študijných pobytov v zahraničí, možnosti publikovania pre študentov v študentských časopisoch a zborníkoch, Študentská vedecká a odborná činnosť

11:20  predstavenie aktivít študentského spolku – Konštantínovho historického spolku, zapojenie prítomných uchádzačov do pripravených aktivít

11:30  mimoškolské, dobrovoľnícke a popularizačné aktivity v odbore

11:40  voľná diskusia s uchádzačmi o štúdium

Oznamy katedry

Spätná väzba na výučbu

Milí študenti,

spätná reakcia na výučbu z Vašej strany je pre nás dôležitá, preto by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie anonymného dotazníka, v ktorom máte priestor zhodnotiť pozitíva a negatíva predmetov, ktoré ste už počas štúdia absolvovali. Prosím, kurzy hodnoťte až po ich ukončení. Svoj názor máte možnosť vyjadriť tu:

https://forms.gle/eUhF1VyuTbfx8aVU9

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty