Študenti na externých formách štúdia môžu študovať na našej katedre jednoodborovú históriu v bakalárskom študijnom programe a magisterskom študijnom programe. Od akademického roku 2023/2024 trvá bakalárske štúdium 3 roky, magisterské štúdium 2 roky.

Študijný plán Bc. HISTÓRIA ext.

Študijný plán Mgr. HISTÓRIA ext.

Študenti učiteľského smeru môžu u nás študovať históriu v kombinácii s iným predmetom v bakalárskom aj magisterskom študijnom programe aj na externej forme štúdia.

Študijný plán UP HISTÓRIA Bc. ext.

Študijný plán UP HISTÓRIA Mgr. ext.

Pre pedagógov, ktorí majú záujem rozšíriť si aprobáciu predmetov, ktorú vyštudovali o predmet história, ponúkame rozširujúce štúdium histórie, ktoré od akademického roka 2023/2024 trvá 2 roky:

Študijný plán rozširujúceho štúdia histórie

Študijné programy si môžete pozrieť priamo v systéme AIS. Viac informácií tu

Rozvrh pre X BC HI a UAP LS 2022/2023

Rozvrh pre X Mgr UAP a rozširujúce štúdium LS 2022/2023

 

Oznamy katedry

Spätná väzba na výučbu

Milí študenti,

spätná reakcia na výučbu z Vašej strany je pre nás dôležitá, preto by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie anonymného dotazníka, v ktorom máte priestor zhodnotiť pozitíva a negatíva predmetov, ktoré ste už počas štúdia absolvovali. Prosím, kurzy hodnoťte až po ich ukončení. Svoj názor máte možnosť vyjadriť tu:

https://forms.gle/eUhF1VyuTbfx8aVU9

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3