prof. Janka Hečková, CSc.   

 utorok   9.15 - 10.45

doc.  PhDr. Tomáš Tandlich, PhD.

 štvrtok    9.00 - 10.40

doc. PhDr. Ladislav Ruman, CSc. 

 streda    7.30 -  9.00

doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD.

 streda    9.00 - 10.00
PhDr. Róbert Arpáš, PhD.  utorok  11.00 - 12.00

PhDr. Emanuel Jirkal, PhD.

 streda    8.00 -  9.00

doc. PhDr. Adriana Kičková, PhD.

 piatok  11.00 - 12.30
Mgr. Zuzana Hasarová, PhD.  streda  10.00 - 11.30

Mgr. Alena Mikulášová, PhD.

 pondelok    8.30 - 10.00

Mgr. Miroslav Palárik, PhD.

 utorok  13.00 - 14.30

Mgr. Beáta Pintérová, PhD.

 utorok  11.00 - 12.00

PhDr. Katarína Rácová, PhD.

 streda

   8.00 -   9.00

PhDr. Ján Jakubej , PhD.

utorok

streda

 13.00 - 14.30

 11.00 - 12.30

Oznamy katedry

Štátna bakalárska skúška

počnúc akademickým rokom 2016/2017 pozostáva z obhajoby bakalárskej práce. Všetky ostatné doterajšie súčasti bakalárskej štátnej skúšky sa rušia. Platí to pre všetkých študentov, s výnimkou tých, ktorým sa už začal proces štátnic (to znamená, že opakujú niektorú z častí bakalárskej štátnej skúšky).

Bc. Mária Molnárová

víťazka minuloročnej švočky, získala za svoju prácu prémiu Literárneho fondu. Srdečne blahoželáme.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty