prof. Janka Hečková, CSc.   

 pondelok  10.00 - 12.30

doc.  PhDr. Tomáš Tandlich, PhD.

 streda    9.00 - 10.40

doc. PhDr. Ladislav Ruman, CSc. 

 streda  11.00 - 12.00

doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD.

 streda  10.45 - 11.45
PhDr. Róbert Arpáš, PhD.  streda  13.00 - 14.30

PhDr. Emanuel Jirkal, PhD.

 utorok    8.30 -  9.15

doc. PhDr. Adriana Kičková, PhD.

 štvrtok    8.30 - 10.00
Mgr. Zuzana Hasarová, PhD.  streda  12.30 - 14.00

Mgr. Alena Mikulášová, PhD.

 utorok  11.00 - 12.30

Mgr. Miroslav Palárik, PhD.

 streda  13.00 - 14.30

Mgr. Beáta Pintérová, PhD.

 utorok  13.45 - 14.30

PhDr. Katarína Rácová, PhD.

 streda

 piatok

 12.30 - 13.00

PhDr. Ján Jakubej , PhD.

utorok

štvrtok

 13.00 - 14.30

Oznamy katedry

Štátna bakalárska skúška

počnúc akademickým rokom 2016/2017 pozostáva z obhajoby bakalárskej práce. Všetky ostatné doterajšie súčasti bakalárskej štátnej skúšky sa rušia. Platí to pre všetkých študentov, s výnimkou tých, ktorým sa už začal proces štátnic (to znamená, že opakujú niektorú z častí bakalárskej štátnej skúšky).

Bc. Mária Molnárová

víťazka minuloročnej švočky, získala za svoju prácu prémiu Literárneho fondu. Srdečne blahoželáme.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty