KONZULTAČNÉ HODINY

 deň

 v uvedenom čase

doc. PhDr. Róbert Arpáš, PhD.

streda   10.00 - 11.30

doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD.

 utorok     8.00 -   9.00

Mgr. Zuzana Hasarová, PhD. (MD)

   
PhDr. Ján Jakubej , PhD.  pondelok   16.30 - 18.00

PhDr. Emanuel Jirkal, PhD.

 štvrtok     8.00 -    9.00

doc. PhDr. Adriana Kičková, PhD.

 streda  11.00 - 12.30
Mgr. Alena Mikulášová, PhD. urotok 11.00 - 12.30

doc. Mgr. Miroslav Palárik, PhD.

štvrtok

  9.45 - 10.45

Mgr. Beáta Pintérová, PhD. (MD)

priebežne  po dohode
Mgr. Viktória Rigová, PhD.
 štvrtok

 10.45 - 12. 15

INTERNÍ DOKTORANDI:

   
 Mgr. Jozef Filo    

Mgr. Marián Maršálek

 piatok

  9.15 - 10.45

 INÍ:    
doc. Mgr. Martin Husár PhD. štvrtok  14.45 - 16.00
 prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD.  piatok  10.00 - 11.00

Oznamy katedry

Zmena v rozvrhu externí študenti

dňa 23. 9. 2023 bude mať Dr. E. Jirkal, PhD. prednášku Staroveký Rím pre študentov I. roč. Bc. HI ext. Historiografia pre I. roč. Mgr. bude 9.12.2023. Aktualizovaný rozvrh zverejníme v pondelok 25.9.2023.

Začiatok výučby v ZS 2023/24 na FF

bude v utorok 26.9.2023. Týka sa to iba študentov FF, ostatné fakulty začínajú 25.9.2023. Pozri TU

Spätná väzba na výučbu

Milí študenti,

spätná reakcia na výučbu z Vašej strany je pre nás dôležitá, preto by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie anonymného dotazníka, v ktorom máte priestor zhodnotiť pozitíva a negatíva predmetov, ktoré ste už počas štúdia absolvovali. Prosím, kurzy hodnoťte až po ich ukončení. Svoj názor máte možnosť vyjadriť tu:

https://forms.gle/eUhF1VyuTbfx8aVU9

Študenti 1. roč. histórie externí,

pri zápise predmetov je dôležité, aby ste mali predmety v zápisnom liste. Na rozvrh nemusia byť prihlásené (niektoré sa nedajú prihlásiť). Riaďte sa rozvrhom zverejneným na stránke katedry.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty