prof. Janka Hečková, CSc.   

 pondelok  11.00 - 12.30

doc.  PhDr. Tomáš Tandlich, PhD.

 štvrtok   7.30 -  9.30

doc. PhDr. Ladislav Ruman, CSc. 

 streda  10.30 - 12.00

doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD.

 utorok  10.45 - 12.00
PhDr. Róbert Arpáš, PhD.  utorok  10.00 - 11.00

PhDr. Emanuel Jirkal, PhD.

 streda  13.00 - 14.00

doc. PhDr. Adriana Kičková, PhD.

 utorok  13.00 - 14.30

PhDr. Ľudovít Marci, CSc.

 streda    8.30 - 10.30

Mgr. Alena Mikulášová, PhD.

  materská dovolenka

Mgr. Miroslav Palárik, PhD.

 streda    9.00 - 10.30

Mgr. Beáta Pintérová, PhD.

 pondelok  11.00 - 12.00

PhDr. Katarína Rácová, PhD.

 streda  11.00 - 12.00

Mgr. Ján Jakubej , PhD.

 štvrtok  11.00 - 12.30
 Mgr. Marek Tobolka, PhD.  piatok  16.15 - 17.15*

 Mgr. Zuzana Hasarová, PhD.

 štvrtok  10.00 - 11.30

*po dohode aj v sobotu

Oznamy katedry

Štátna bakalárska skúška

počnúc akademickým rokom 2016/2017 pozostáva z obhajoby bakalárskej práce. Všetky ostatné doterajšie súčasti bakalárskej štátnej skúšky sa rušia. Platí to pre všetkých študentov, s výnimkou tých, ktorým sa už začal proces štátnic (to znamená, že opakujú niektorú z častí bakalárskej štátnej skúšky).

Mgr. Magdaléna Plazáková,

víťazka minuloročnej švočky, získala za svoju prácu prémiu Literárneho fondu. Srdečne blahoželáme.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty