konzultačné hodiny budú prebiehať online formou
po dohode s jednotlivými pedagógmi (mailom)
prostredníctvom platformy meet

 

prednostne

 

v uvedenom čase

prof. PhDr. Pavel Otmar Krafl, Dr.  štvrtok   15.30 - 16.30

doc.  PhDr. Tomáš Tandlich, PhD.

 streda  11.00 -13.00

doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD.

 priebežne   po dohode
PhDr. Róbert Arpáš, PhD.  streda  9.30 - 10.30

PhDr. Emanuel Jirkal, PhD.

priebežne   po dohode

doc. PhDr. Adriana Kičková, PhD.

 utorok  11.00 - 12.00
Mgr. Zuzana Hasarová, PhD.  streda  13.00 - 14.30

Mgr. Alena Mikulášová, PhD.

priebežne  po dohode

Mgr. Miroslav Palárik, PhD.

priebežne  po dohode

Mgr. Beáta Pintérová, PhD.

 štvrtok  14.30 - 16.30
PhDr. Katarína Rácová, PhD. priebežne po dohode

PhDr. Ján Jakubej , PhD.

 utorok

 14.45 - 16.15

Oznamy katedry

Prváci bakalári,

úvodné stretnutia sa budú konať: pre študentov histórie: učiteľstvo v piatok 2. októbra o 11.00 hod. a pre študentov jednoodborových a medziodborových o 14.45 hod. v miestnosti H307 (Hodžova ul., 3. posch.).

Prváci (Bc. aj Mgr.) jednoodboroví,

ktorí potrebujete ISIC kartu, môžete si ju prevziať na sekretariáte katedry. Ostatní ju dostanete v utorok od Dr. J. Jakubeja na úvodnej hodine.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty