Milí uchádzačí,

na Katedre histórie FF UKF v Nitre môžete študovať jednoodborovú históriu v bakalárskom študijnom programe a v magisterskom študijnom programe:

 

Študijný plán Bc. história

 

Študijný plán Mgr. história

 

Pre záujemcov o hlbšie štúdium sme ponuku rozšírili o medziodborové štúdium histórie v kombinácii s archeológiou. Záujemcovia môžu túto kombináciu študovať  v bakalárskom študijnom programe. Ponuku rozšírime aj o štúdium v rámci magisterského stupňa štúdia:

 

Študijný plán Bc. história v kombinácii s archeológiou

 

Študenti učiteľského zamerania môžu u nás študovať históriu v kombinácii s iným vyučovacím predmetom v bakalárskom aj magisterskom študijnom programe. Kombinácie sú možné aj s prírodovednými predmetmi:

 

Študijný plán UAP história Bc.

 

Študijný plán UAP história Mgr.

 

Študijné programy si môžete pozrieť priamo v systéme AIS.

Viac informácií tu

Oznamy katedry

Štátna bakalárska skúška

počnúc akademickým rokom 2016/2017 pozostáva z obhajoby bakalárskej práce. Všetky ostatné doterajšie súčasti bakalárskej štátnej skúšky sa rušia. Platí to pre všetkých študentov, s výnimkou tých, ktorým sa už začal proces štátnic (to znamená, že opakujú niektorú z častí bakalárskej štátnej skúšky).

Bc. Mária Molnárová

víťazka minuloročnej švočky, získala za svoju prácu prémiu Literárneho fondu. Srdečne blahoželáme.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3