HSLS v sl dejinach
Katedra histórie v spolupráci s Mediálnym centrom FF UKF a Historywebom si pre všetkých priaznivcov histórie pripravila špeciálnu štvordielnu sériu podcastov venovanú dejinám Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Jednotlivé časti idú naprieč rokmi 1918 až 1945, pričom sa venujú štyrom zaujímavým témam: (H)SĽS v období prvej Československej republiky a jej boj za autonómiu; HSĽS a demontáž demokracie v krátkom období autonómie; politika HSĽS verzus ženy; HSĽS v boji s nezamestnanosťou. Za celkovú prípravu a zrealizovanie ďakujeme našej doktorandke Mgr. Viktórii Rigovej.
Za spoluprácu a pútavé rozprávanie ďakujeme tiež našim hosťom: Mgr. Alene Mikulášovej, PhD., Mgr. Eve Škorvankovej, PhD., doc. PhDr. Róbertovi Arpášovi, PhD. a doc. PhDr. Petrovi Mičkovi, PhD.
Príjemné počúvanie!
Podcast vznikol vďaka podpore projektu APVV-19-0358 "Dejiny Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v domácich a európskych dimenziách (1905-1945)".
Podcasty nájdete TU

Oznamy katedry

Prváci Bc. štúdia

aby sa predišlo zbytočnému chaosu, rozvrhy si zatiaľ nerobte. Vaša tútorka Mgr. B. Pintérovou, PhD. Vám s nimi pomôže na Inštruktáži pre prvákov, ktorá bude v utorok 21. 9. o 7.30 v Akropole na Hodžovej ul. 3. poschodie.

Externí študenti

rozvrh pre zimný semester sa ešte aktualizuje, zverejníme ho po definitívnych úpravách. Prednostne platí to, čo vidíte v AIS.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty