Pre akademický rok 2019 – 2020 prijímame študentov:

- na bakalárske štúdium v odbore História, v odbore Učiteľstvo predmetov história a v medziodborovom štúdiu histórie v kombinácii s archeológiou na základe výsledkov zo strednej školy

- na magisterské štúdium v odbore História a v odbore Učiteľstvo predmetov história na základe výsledkov bakalárskeho štúdia v odbore

- na doktorandské štúdium v odbore 2. 1. 9. Slovenské dejiny na základe konkurzu.

 

 

 

 

Oznamy katedry

Štátna bakalárska skúška

počnúc akademickým rokom 2016/2017 pozostáva z obhajoby bakalárskej práce. Všetky ostatné doterajšie súčasti bakalárskej štátnej skúšky sa rušia. Platí to pre všetkých študentov, s výnimkou tých, ktorým sa už začal proces štátnic (to znamená, že opakujú niektorú z častí bakalárskej štátnej skúšky).

Bc. Mária Molnárová

víťazka minuloročnej švočky, získala za svoju prácu prémiu Literárneho fondu. Srdečne blahoželáme.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3