konf Nezname zeny 22 Page 1Vážení kolegovia a Vážené kolegyne,

 dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na druhý ročník interdisciplinárnej medzinárodnej konferencie Ženy v tieni dejín II. (Ne)známe ženy v známom prostredí, ktorá sa uskutoční on-line na virtuálnej pôde Katedry histórie FF UKF v Nitre, v dňoch 5. – 6. apríla 2022.

Cieľom konferencie je prezentovanie výskumov v oblasti rodovej problematiky s dôrazom na ženskú prácu (činnosť), jej status, obraz, premeny, vývoj, formy, ale aj o predstavenie konkrétneho obrazu žien, bez ohľadu na spoločenský status a región.

Konferencia ponúka priestor k výmene názorov, poznatkov a podnetov pre vedeckú prácu. Primárne je určená (nielen) vedeckým pracovníkom z humanitných a pedagogických vied. Podrobné informácie nájdete na pripojenej pozvánke.

V prípade Vášho záujmu, prosíme, vyplňte pripojenú elektronickú prihlášku, ktorú otvoríte TU.

Viac informácií nájdete na webovej stránke konferencie: https://zenyvtienidejin.webnode.sk

Oznamy katedry

Spätná väzba na výučbu

Milí študenti,

spätná reakcia na výučbu z Vašej strany je pre nás dôležitá, preto by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie anonymného dotazníka, v ktorom máte priestor zhodnotiť pozitíva a negatíva predmetov, ktoré ste už počas štúdia absolvovali. Prosím, kurzy hodnoťte až po ich ukončení. Svoj názor máte možnosť vyjadriť tu:

https://forms.gle/eUhF1VyuTbfx8aVU9

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty