konf Nezname zeny 22 Page 1Vážení kolegovia a Vážené kolegyne,

 dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na druhý ročník interdisciplinárnej medzinárodnej konferencie Ženy v tieni dejín II. (Ne)známe ženy v známom prostredí, ktorá sa uskutoční on-line na virtuálnej pôde Katedry histórie FF UKF v Nitre, v dňoch 5. – 6. apríla 2022.

Cieľom konferencie je prezentovanie výskumov v oblasti rodovej problematiky s dôrazom na ženskú prácu (činnosť), jej status, obraz, premeny, vývoj, formy, ale aj o predstavenie konkrétneho obrazu žien, bez ohľadu na spoločenský status a región.

Konferencia ponúka priestor k výmene názorov, poznatkov a podnetov pre vedeckú prácu. Primárne je určená (nielen) vedeckým pracovníkom z humanitných a pedagogických vied. Podrobné informácie nájdete na pripojenej pozvánke.

V prípade Vášho záujmu, prosíme, vyplňte pripojenú elektronickú prihlášku, ktorú otvoríte TU.

Viac informácií nájdete na webovej stránke konferencie: https://zenyvtienidejin.webnode.sk

Oznamy katedry

Zmena v rozvrhu externí študenti

dňa 23. 9. 2023 bude mať Dr. E. Jirkal, PhD. prednášku Staroveký Rím pre študentov I. roč. Bc. HI ext. Historiografia pre I. roč. Mgr. bude 9.12.2023. Aktualizovaný rozvrh zverejníme v pondelok 25.9.2023.

Začiatok výučby v ZS 2023/24 na FF

bude v utorok 26.9.2023. Týka sa to iba študentov FF, ostatné fakulty začínajú 25.9.2023. Pozri TU

Spätná väzba na výučbu

Milí študenti,

spätná reakcia na výučbu z Vašej strany je pre nás dôležitá, preto by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie anonymného dotazníka, v ktorom máte priestor zhodnotiť pozitíva a negatíva predmetov, ktoré ste už počas štúdia absolvovali. Prosím, kurzy hodnoťte až po ich ukončení. Svoj názor máte možnosť vyjadriť tu:

https://forms.gle/eUhF1VyuTbfx8aVU9

Študenti 1. roč. histórie externí,

pri zápise predmetov je dôležité, aby ste mali predmety v zápisnom liste. Na rozvrh nemusia byť prihlásené (niektoré sa nedajú prihlásiť). Riaďte sa rozvrhom zverejneným na stránke katedry.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty