Vitajte na stránke Katedry histórie
Historia magistra vitae est

Aktuality

Oznamujeme záujemcom, že v rámci cyklu Stretnutia s osobnosťami vedy, bude mať na Katedre histórie v stredu 20. apríla 2016 o 9,15 v miestnosti H-209 počas výučby predmetu Pomocné vedy historické prednášku Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD., z Ústavu archívnictva a pomocných vied historických Univerzity Hradec Králové na tému "Vztah pečeti a písemnosti: co vše z něj můžeme vyčíst". Dr. Bolom-Kotari sa dlhodobo a systematicky zaoberá predovšetkým cirkevnou sfragistikou a heraldikou, písomnosťami neskorého stredoveku a raného novoveku, ako aj kresťanskou ikonografiou. Na prednáške sú vítaní všetci záujemcovia o túto zaujímavú problematiku.

plagat stredovek nitra

 

Srdečne vás pozývame na prednášku Človek a svet zvierat v stredoveku (vybrané aspekty), ktorá sa uskutoční dňa 14. apríla 2016 o 14.40 v Akropole na Hodžovej ul. 1 (3. poschodie). Prednášajúcimi sú: Mgr. Peter Bystrický, PhD., Mgr. Miriam Hlavačková, PhD., Mgr. Pavol Hudáček, PhD. a Mgr. Žofia Lysá, PhD. z HÚ SAV v Bratislave. Prednáška je súčasťou cyklu Stretnutie s osobnosťami vedy.

APRIL ID Rychlik

 

Srdečne Vás pozývame na prednášku Aktuálne problémy moderných českých a slovenských dejín v stredoeurópskom kontexte: opakované písanie a prepisovanie národných príbehov stredoeurópskych národov, ktorá sa koná dňa 7. apríla 2016 o 14.40 hod. v Akropole na Hodžovej ul. 1 (3. posch.). Prednášateľom je prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., z Ústavu českých dejín Univerzity Karlovy v Prahe. Prednáška je z cyklu vedeckých prednášok Interdisciplinárne dialógy konaných pod záštitou dekana FF UKF v Nitre.

 Pozri plagát

prednaska Dudekova

 

Katedra histórie Vás pozýva na prednášku z cyklu Stretnutie s osobnosťami vedy s názvom Veľká vojna očami detí: Vplyv vojnovej propagandy na deti a mládež v Rakúsko-Uhorsku. Prednášajúcou je Mgr. Gabriela Dudeková, PhD. z Historického ústavu SAV. Prednáška sa uskutoční dňa 5. apríla 2016 o 11.00 hod.

Milí študenti,

pozývame Vás zapojiť sa do Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti, ktorá sa na Katedre histórie FF UKF uskutoční 6. apríla 2016. Prihlásiť sa a odovzdať prácu je potrebné do 22. marca 2016 na sekretariáte katedry. Na sekretariáte si môžete vyzdvihnúť prihlášku a vzorové pokyny, ako majú vyzerať úvodné časti práce.
Záujemcovia o akékoľvek informácie k ŠVOUČ môžu kontaktovať doc. M. Glejteka osobne, alebo cez e-mail (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.). Informácie im ochotne poskytnú aj ostatní členovia katedry.Tešíme sa na Vašu účasť.

Nezabudnite, že úspešné práce budú odmenené!

 Pozri plagát

Milí študenti histórie,
vyhlasujeme súťaž o nové logá katedry histórie, časopisu Studia Historica Nitriensia (SHN) a Konštantínovho historického spolku. Najlepšie návrhy v jednotlivých kategóriách (logo katedry, logo časopisu, logo spolku) budú ocenené. Vyberať bude odborná porota zložená z členov katedry a Konštantínovho spolku. Návrhy musia obsahovať Vaše meno a aj popis k návrhu. Námety odovzdávajte v zatvorenej obálke na sekretariát katedry do 11. 3. 2016. V prípade nejasností sa informujte u Dr. Palárika.

Ako pracovisko dlhodobo pripravujúce učiteľov dejepisu považujeme za svoju povinnosť byť so svojimi absolventmi a ich kolegami v školách solidárni a vyjadriť im podporu v ich úsilí urobiť zo škôl úctyhodné inštitúcie a učiteľom vrátiť dôstojnosť.


PhDr. Róbert Arpáš, PhD.
doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD.
prof. Janka Hečková, CSc.
Mgr. Ján Jakubej, PhD.
PhDr. Emanuel Jirkal, PhD.
PhDr. Adriana Kičková, PhD.
PhDr. Ľudovít Marci, CSc.
Mgr. Alena Mikulášová, PhD.
Mgr. Miroslav Palárik, PhD.
Mgr. Beáta Pintérová, PhD.
PhDr. Katarína Rácová, PhD.
doc. PhDr. Ladislav Ruman, CSc.

V Nitre 25. 1. 2016

Všetkých záujemcov o štúdium na našej katedre srdečne pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 18. februára 2016 v priestoroch auly na Tr. A. Hlinku 1, Nitra v čase od 9.00 hod. Zástupcovia katedry Vám poskytnú základné informácie o štúdiu u nás a budú odpovedať na Vaše zvedavé otázky. Tešíme sa na Vás!

Video o Katedre histórie FF s prof. Jankou Hečkovou, CSc.

Prezentácia Katedry histórie FF ku Dňu otvorených dverí 2016

Študentský život na Katedre histórie FF UKF - Konštantínov historický spolok

Oznamy katedry

Exkurzia Banská Bystrica

Informácie pre záujemcov o exkurziu v BB: Múzeum SNP, Stredoslovenské múzeum a iné. Viac info na fcb https://m.facebook.com/events/1736440979933410?acontext=

Prezentácia Katedry histórie