Vitajte na stránke Katedry histórie
Historia magistra vitae est

Aktuality

Všetkých záujemcov o štúdium na našej katedre srdečne pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 16. februára 2017 v priestoroch učebne H-209, budova Filozofickej fakulty UKF v Nitre na Hodžovej ul. 1, v čase od 10.30 hod. Zástupcovia katedry Vám poskytnú základné informácie o štúdiu u nás a budú odpovedať na Vaše zvedavé otázky. Chystáme pre Vás aj mnohé príjemné prekvapenia. Tešíme sa!

Leták v slovenskom a maďarskom jazyku pre záujemcov o štúdium

 

Video o Katedre histórie FF s prof. Jankou Hečkovou, CSc.

Prezentácia Katedry histórie FF ku Dňu otvorených dverí 2017

Študentský život na Katedre histórie FF UKF - Konštantínov historický spolok

Drahé kolegyne a kolegovia,
dostalo sa nám veľkej pocty, že na konci apríla budeme organizovať stretnutie študentských spolkov z Čiech a Slovenska. Takéto podujatie niečo stojí a preto sme sa rozhodli získať časť prostriedkov cez občianske združenie Herodotos, ktoré funguje pri našej Alma mater.
Preto sa obraciame na Vás, milé študentstvo, aby ste sa opýtali Vašich rodičov, iných rodinných príslušníkov a známych, či by 2% z daní neprispeli na spomínané združenie.
Aby to nebolo len tak zadarmo, zvyšné prostriedky budú použité pri organizovaní iných spolkových a katedrových akcií (exkurzia, popularizačné podujatia, pozvané prednášky, katedrovica, atď.)
Takže neváhajte a spytujte sa rodičov ešte dnes!

Tlačivo 2%

Hradne dni 16 Page 1

Srdečne Vás pozývame na tohtoročné Historické dni, ktoré sa budú konať dňa 8. 11. 2016 od 9.00 hod. v Akropole (H-308) na Hodžovej ul. 1. Historické dni sa konajú v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016 s témou Hradné dni. Poslucháči sa oboznámia s históriou vývoja Zalaváru - Blatnohradu v Maďarsku a archeologickými poznatkami o slovenských hradoch: Oponický hrad, hrad Hrušov, hrad Peťuša. Prednášky budú spestrené ďalšími zaujímavými aktivitami. Tešíme sa na Vás.

Viac informácií TU

Dudekova nov16 2

Katedra histórie Vás pozýva na prednášku z cyklu Stretnutie s osobnosťami vedy s názvom Veľká vojna očami detí: Vplyv vojnovej propagandy na deti a mládež v Rakúsko-Uhorsku. Prednášajúcou je Mgr. Gabriela Dudeková, PhD. z Historického ústavu SAV. Prednáška sa uskutoční dňa 8. novembra 2016 o 9.15 hod. v Akropole, Hodžova 1, 3. posch.

PozývamKonf Premeny16e Vás na medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorá sa koná pod záštitou prodekana pre vedu a výskum Filozofickej fakulty UKF v Nitre doc. PhDr. Martina Hetényiho, PhD. Konferencia sa uskutoční 11. októbra 2016 v Akropole na Hodžovej ul. 1. So svojimi príspevkami vystúpi viacero popredných odborníkov na sledovanú problematiku.

Program konferencie TU

pisomnictvo vzdelanost

Srdečne Vás pozývame na medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorá je konaná pod záštitou dekana Filozofickej fakulty UKF v Nitre prof. PaedDr. Bernarda Garaja, CSc. Konferencia sa uskutoční v dňoch 4. a 5. októbra 2016 v priestoroch Akropoly na Hodžovej ul. 1. So svojimi príspevkami vystúpia viacerí odborníci na danú problematiku z Maďarska, Českej republiky, Poľska, Srbska a Slovenska.

Viac informácií o programe konferencie TU.

IN BETWEEN

Medzinárodný projekt IN BETWEEN je určený pre študentov, študenti budú mať možnosť spoznať históriu 20. storočia v jednom zo 4 prihraničných regiónov v Európe a to najmä prostredníctvom rozhovorov s pamätníkmi a štúdia archívnych materiálov. Organizátor - Európska sieť pamäť a solidarita (European Network Remembrance and Solidarity, ENRS) im poskytne zaškolenie, na čo nadviaže študijná cesta do jedného spomedzi 4 prihraničných regiónov a na záver roka sa vo Varšave uskutoční medzinárodná konferencia, kde študenti vystúpia s príspevkami, v ktorých predstavia výsledky svojej práce. Zaškolenie vo Varšave a študijná cesta sa uskutočnia v septembri 2016, čiže na začiatku Zimného semestra 2016/2017. Termín podania prihlášky je v nedeľu 10. júla 2016.

ENRS bude hradiť všetky náklady účastníkov, okrem osobného cest. poistenia a cesty z trvalého bydliska na workshop vo Varšave.

 

Viac informácií na stránke www.enrs.eu/inbetween

Oznamujeme záujemcom, že v rámci cyklu Stretnutia s osobnosťami vedy, bude mať na Katedre histórie v stredu 20. apríla 2016 o 9,15 v miestnosti H-209 počas výučby predmetu Pomocné vedy historické prednášku Mgr. Martina Bolom-Kotari, PhD., z Ústavu archívnictva a pomocných vied historických Univerzity Hradec Králové na tému "Vztah pečeti a písemnosti: co vše z něj můžeme vyčíst". Dr. Bolom-Kotari sa dlhodobo a systematicky zaoberá predovšetkým cirkevnou sfragistikou a heraldikou, písomnosťami neskorého stredoveku a raného novoveku, ako aj kresťanskou ikonografiou. Na prednáške sú vítaní všetci záujemcovia o túto zaujímavú problematiku.

plagat stredovek nitra

 

Srdečne vás pozývame na prednášku Človek a svet zvierat v stredoveku (vybrané aspekty), ktorá sa uskutoční dňa 14. apríla 2016 o 14.40 v Akropole na Hodžovej ul. 1 (3. poschodie). Prednášajúcimi sú: Mgr. Peter Bystrický, PhD., Mgr. Miriam Hlavačková, PhD., Mgr. Pavol Hudáček, PhD. a Mgr. Žofia Lysá, PhD. z HÚ SAV v Bratislave. Prednáška je súčasťou cyklu Stretnutie s osobnosťami vedy.

APRIL ID Rychlik

 

Srdečne Vás pozývame na prednášku Aktuálne problémy moderných českých a slovenských dejín v stredoeurópskom kontexte: opakované písanie a prepisovanie národných príbehov stredoeurópskych národov, ktorá sa koná dňa 7. apríla 2016 o 14.40 hod. v Akropole na Hodžovej ul. 1 (3. posch.). Prednášateľom je prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., z Ústavu českých dejín Univerzity Karlovy v Prahe. Prednáška je z cyklu vedeckých prednášok Interdisciplinárne dialógy konaných pod záštitou dekana FF UKF v Nitre.

 Pozri plagát

Oznamy katedry

Štátna bakalárska skúška

počnúc akademickým rokom 2016/2017 pozostáva z obhajoby bakalárskej práce. Všetky ostatné doterajšie súčasti bakalárskej štátnej skúšky sa rušia. Platí to pre všetkých študentov, s výnimkou tých, ktorým sa už začal proces štátnic (to znamená odovzdali prácu pred januárom 2017, opakujú niektorú z častí bakalárskej štátnej skúšky).

Mgr. Magdaléna Plazáková,

víťazka minuloročnej švočky, získala za svoju prácu prémiu Literárneho fondu. Srdečne blahoželáme.

Prezentácia Katedry histórie