V aktuálnom akademickom roku prijímame študentov:

 

- na magisterské štúdium v odbore História a v odbore Učiteľstvo predmetov dejepis (história) v kombinácii s iným aprobačným predmetom na základe výsledkov bakalárskeho štúdia v odbore

Termín podania prihlášky na magisterské štúdium je do: 30. apríla aktuálneho kalendárneho roka

 

 

Oznamy katedry

Prváci bakalári,

úvodné stretnutia sa budú konať: pre študentov histórie: učiteľstvo v piatok 2. októbra o 11.00 hod. a pre študentov jednoodborových a medziodborových o 14.45 hod. v miestnosti H307 (Hodžova ul., 3. posch.).

Prváci (Bc. aj Mgr.) jednoodboroví,

ktorí potrebujete ISIC kartu, môžete si ju prevziať na sekretariáte katedry. Ostatní ju dostanete v utorok od Dr. J. Jakubeja na úvodnej hodine.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty