• Cieľom štúdia je získať plnohodnotné vzdelanie umožňujúce vyučovať históriu na základných a stredných školách. Obsah štúdia je totožný s akreditovanými študijnými programami učiteľstva histórie pre bakalársky a magisterský stupeň.
  • Podmienkou pre prijatie je ukončené vysokoškolské vzdelanie pedagogického zamerania.
  • Štúdium je 6 - semestrové, 300 kontaktných hodín za celé štúdium, výučba prebieha v sobotu od 8.30 do 13.30 hod.
  • Štúdium sa končí obhajobou záverečnej práce a záverečnou skúškou. Študenti získavajú po absolvovaní rozširujúceho štúdia vysvedčenie.
  • Prihlášky posielajte do konca mája aktuálneho kalendárneho roka. Po tomto termíne je možné podať prihlášku po vzájomnej dohode, kontaktujte: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. .
  • K nahliadnutiu študijný plán RŠ
  • Viac informácií tu.

Oznamy katedry

Zmena v rozvrhu externí študenti

dňa 23. 9. 2023 bude mať Dr. E. Jirkal, PhD. prednášku Staroveký Rím pre študentov I. roč. Bc. HI ext. Historiografia pre I. roč. Mgr. bude 9.12.2023. Aktualizovaný rozvrh zverejníme v pondelok 25.9.2023.

Začiatok výučby v ZS 2023/24 na FF

bude v utorok 26.9.2023. Týka sa to iba študentov FF, ostatné fakulty začínajú 25.9.2023. Pozri TU

Spätná väzba na výučbu

Milí študenti,

spätná reakcia na výučbu z Vašej strany je pre nás dôležitá, preto by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie anonymného dotazníka, v ktorom máte priestor zhodnotiť pozitíva a negatíva predmetov, ktoré ste už počas štúdia absolvovali. Prosím, kurzy hodnoťte až po ich ukončení. Svoj názor máte možnosť vyjadriť tu:

https://forms.gle/eUhF1VyuTbfx8aVU9

Študenti 1. roč. histórie externí,

pri zápise predmetov je dôležité, aby ste mali predmety v zápisnom liste. Na rozvrh nemusia byť prihlásené (niektoré sa nedajú prihlásiť). Riaďte sa rozvrhom zverejneným na stránke katedry.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty