Pri príležitosti 20. výročia založenia Filozofickej fakulty UKF v Nitre sa na pôde Katedry histórie FF UKF v Nitre konala dňa 8. 10. 2013 medzinárodná vedecká konferencia Ženy 19. a 20. Storočia. Záštitu nad podujatím prevzal dekan Filozofickej fakulty prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. Hoci názov môže vypovedať o čisto ženskom zatúpení, opak bol pravdou. Zúčastnení odborníci reprezentovali výsledky najnovšieho výskumu tzv. ženskej otázky. Medzi vystupujúcimi boli napríklad: PhDr. Jana Malínska, PhD.; doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.; PhDr. Marie Bahenská, PhD.; Mgr. Karol Hollý, PhD.; Mgr. Denisa Nečasová, PhD. alebo PhDr. Mária Tonková, PhD. Diskusie v závere oboch blokov, aj za účasti študentov, priniesli mnoho podnetných myšlienok a poukázali na nové možnosti medzinárodnej spolupráce.

Oznamy katedry

Prváci bakalári,

úvodné stretnutia sa budú konať: pre študentov histórie: učiteľstvo v piatok 2. októbra o 11.00 hod. a pre študentov jednoodborových a medziodborových o 14.45 hod. v miestnosti H307 (Hodžova ul., 3. posch.).

Prváci (Bc. aj Mgr.) jednoodboroví,

ktorí potrebujete ISIC kartu, môžete si ju prevziať na sekretariáte katedry. Ostatní ju dostanete v utorok od Dr. J. Jakubeja na úvodnej hodine.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty