V dňoch 4. a 5. októbra 2016 sa pod záštitou dekana, prof. PaedDr. Bernarda Garaja, CSc., konala na pôde Filozofickej fakulty UKF vedecká konferencia nesúca názov Písomníctvo vzdelanosť v strednej Európe v stredoveku a ranom novoveku. Konferencie sa zúčastnilo dohromady 22 účastníkov, medzi ktorými nechýbali ani zahraniční odborníci z Českej republiky, Poľska, Maďarska a Srbska. Cieľom konferencie, ktorú organizovala katedra histórie v spolupráci s Nitrianskym spolkom historikov, Slovenskou historickou spoločnosťou a Sekciou pre dejiny knižnej kultúry pri Historickom ústave SAV, bolo hľadať spoločné rysy i zásadné odlišnosti metamorfóz kultúry v jednotlivých krajinách. Počas prvého dňa konferencie bola väčšina prednesených príspevkov zameraná na historické pramene, druhý deň bola dominantnou témou referátov vzdelanosť. Vďaka odborníkom ako prof. Dr. Márta Font, prof. Đura Hardi, Ph. D., prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc., Mgr., PhDr. Gabriel Hunčaga OP, PhD., Dr. László Szabolcs Gulyás, dr hab. Marcin Hlebionek, PhDr. Sixtus Bolom-Kotari, Ph.D., Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D., Krisztina Rábai, PhD., Mgr. Miroslav Huťka, PhD., Mgr. Peter Labanc, PhD., Mgr. Jozef Kordoš, PhD., Mgr. Imrich Nagy, PhD., Péter Haraszti Szabó, Mgr. Marek Oravec, Mgr. Angela Škovierová, PhD. a členom katedry histórie sa podarilo dopracovať k podnetným diskusiám a vzájomnému obohateniu sa o nové pohľady na vedecké otázky týkajúce sa písomníctva a vzdelanosti nielen v stredoeurópskom regióne. Program konferencie bol doplnený exkurziou v Diecéznej knižnici a na Nitrianskom hrade.

Oznamy katedry

Zmena v rozvrhu externí študenti

dňa 23. 9. 2023 bude mať Dr. E. Jirkal, PhD. prednášku Staroveký Rím pre študentov I. roč. Bc. HI ext. Historiografia pre I. roč. Mgr. bude 9.12.2023. Aktualizovaný rozvrh zverejníme v pondelok 25.9.2023.

Začiatok výučby v ZS 2023/24 na FF

bude v utorok 26.9.2023. Týka sa to iba študentov FF, ostatné fakulty začínajú 25.9.2023. Pozri TU

Spätná väzba na výučbu

Milí študenti,

spätná reakcia na výučbu z Vašej strany je pre nás dôležitá, preto by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie anonymného dotazníka, v ktorom máte priestor zhodnotiť pozitíva a negatíva predmetov, ktoré ste už počas štúdia absolvovali. Prosím, kurzy hodnoťte až po ich ukončení. Svoj názor máte možnosť vyjadriť tu:

https://forms.gle/eUhF1VyuTbfx8aVU9

Študenti 1. roč. histórie externí,

pri zápise predmetov je dôležité, aby ste mali predmety v zápisnom liste. Na rozvrh nemusia byť prihlásené (niektoré sa nedajú prihlásiť). Riaďte sa rozvrhom zverejneným na stránke katedry.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty