V dňoch 4. a 5. októbra 2016 sa pod záštitou dekana, prof. PaedDr. Bernarda Garaja, CSc., konala na pôde Filozofickej fakulty UKF vedecká konferencia nesúca názov Písomníctvo vzdelanosť v strednej Európe v stredoveku a ranom novoveku. Konferencie sa zúčastnilo dohromady 22 účastníkov, medzi ktorými nechýbali ani zahraniční odborníci z Českej republiky, Poľska, Maďarska a Srbska. Cieľom konferencie, ktorú organizovala katedra histórie v spolupráci s Nitrianskym spolkom historikov, Slovenskou historickou spoločnosťou a Sekciou pre dejiny knižnej kultúry pri Historickom ústave SAV, bolo hľadať spoločné rysy i zásadné odlišnosti metamorfóz kultúry v jednotlivých krajinách. Počas prvého dňa konferencie bola väčšina prednesených príspevkov zameraná na historické pramene, druhý deň bola dominantnou témou referátov vzdelanosť. Vďaka odborníkom ako prof. Dr. Márta Font, prof. Đura Hardi, Ph. D., prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc., Mgr., PhDr. Gabriel Hunčaga OP, PhD., Dr. László Szabolcs Gulyás, dr hab. Marcin Hlebionek, PhDr. Sixtus Bolom-Kotari, Ph.D., Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D., Krisztina Rábai, PhD., Mgr. Miroslav Huťka, PhD., Mgr. Peter Labanc, PhD., Mgr. Jozef Kordoš, PhD., Mgr. Imrich Nagy, PhD., Péter Haraszti Szabó, Mgr. Marek Oravec, Mgr. Angela Škovierová, PhD. a členom katedry histórie sa podarilo dopracovať k podnetným diskusiám a vzájomnému obohateniu sa o nové pohľady na vedecké otázky týkajúce sa písomníctva a vzdelanosti nielen v stredoeurópskom regióne. Program konferencie bol doplnený exkurziou v Diecéznej knižnici a na Nitrianskom hrade.

Oznamy katedry

Prváci bakalári,

úvodné stretnutia sa budú konať: pre študentov histórie: učiteľstvo v piatok 2. októbra o 11.00 hod. a pre študentov jednoodborových a medziodborových o 14.45 hod. v miestnosti H307 (Hodžova ul., 3. posch.).

Prváci (Bc. aj Mgr.) jednoodboroví,

ktorí potrebujete ISIC kartu, môžete si ju prevziať na sekretariáte katedry. Ostatní ju dostanete v utorok od Dr. J. Jakubeja na úvodnej hodine.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty