Historické dni patria medzi cyklické podujatia, ktoré organizujú striedavo tri katedry – histórie, muzeológie a archeológie. Dňa 8. 11. 2011 boli Historické dni venované téme Židia na Slovensku. Cieľom bolo odpovedať na otázky: kto je žid?; Aké sú židovské zvyky a tradície?; Čo to znamená byť veriacim židom?; Ako sa židovskému náboženstvu prispôsobuje životný štýl veriaceho?; Ako je to so súčasnou identitou žida? Vynikajúci prednášajúci vytvorili úžasnú atmosféru, ktorú auditórium využilo na pestrú a neúnavnú diskusiu. Na podujatí vystúpili: prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc.; Nelly Freyová, Tamas Paszternak, PhDr. Monika Vrzgulová,CSc. a Mgr. Katarína Potoková. Súčasťou podujatia bola aj návšteva Nitrianskej synagógy, ktorá sa uskutočnila dňa 10. 11. 2011, pričom záujemcov sprevádzala a odborný výklad zabezpečila Mgr. Katarína Potoková.

Oznamy katedry

Prváci bakalári,

úvodné stretnutia sa budú konať: pre študentov histórie: učiteľstvo v piatok 2. októbra o 11.00 hod. a pre študentov jednoodborových a medziodborových o 14.45 hod. v miestnosti H307 (Hodžova ul., 3. posch.).

Prváci (Bc. aj Mgr.) jednoodboroví,

ktorí potrebujete ISIC kartu, môžete si ju prevziať na sekretariáte katedry. Ostatní ju dostanete v utorok od Dr. J. Jakubeja na úvodnej hodine.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty