Dňa 13. 10. 2015 sa uskutočnila prednáška riaditeľa Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, PhDr. Slavomíra Micháleka, DrSc. a to v rámci cyklu: Stretnutia s osobnosťami vedy. Spektrum jeho výskumného záujmu tvorí jednak orientácia na americkú zahraničnú politiku – jej vzťahy a interakcie s Československom od polovice 20. Storočia. Tu sa venuje najmä histórii a vzniku OSN, skúma popredné osobnosti československej diplomacie – najmä jej slovenských reprezentantov, akými boli napríklad Ján Papánek, Ivan Krno, Štefan Osuský a ďalší. Pozornosť upriamuje aj na problematiku druhého a tretieho československého a slovenského demokratického exilu a taktiež na otázku slovenských evanjelikov v USA. Téma jeho prednášky bola zameraná na otázku vzniku OSN a vzájomné interakcie s Československom.

Oznamy katedry

Zmena v rozvrhu externí študenti

dňa 23. 9. 2023 bude mať Dr. E. Jirkal, PhD. prednášku Staroveký Rím pre študentov I. roč. Bc. HI ext. Historiografia pre I. roč. Mgr. bude 9.12.2023. Aktualizovaný rozvrh zverejníme v pondelok 25.9.2023.

Začiatok výučby v ZS 2023/24 na FF

bude v utorok 26.9.2023. Týka sa to iba študentov FF, ostatné fakulty začínajú 25.9.2023. Pozri TU

Spätná väzba na výučbu

Milí študenti,

spätná reakcia na výučbu z Vašej strany je pre nás dôležitá, preto by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie anonymného dotazníka, v ktorom máte priestor zhodnotiť pozitíva a negatíva predmetov, ktoré ste už počas štúdia absolvovali. Prosím, kurzy hodnoťte až po ich ukončení. Svoj názor máte možnosť vyjadriť tu:

https://forms.gle/eUhF1VyuTbfx8aVU9

Študenti 1. roč. histórie externí,

pri zápise predmetov je dôležité, aby ste mali predmety v zápisnom liste. Na rozvrh nemusia byť prihlásené (niektoré sa nedajú prihlásiť). Riaďte sa rozvrhom zverejneným na stránke katedry.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty