Dňa 13. 10. 2015 sa uskutočnila prednáška riaditeľa Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, PhDr. Slavomíra Micháleka, DrSc. a to v rámci cyklu: Stretnutia s osobnosťami vedy. Spektrum jeho výskumného záujmu tvorí jednak orientácia na americkú zahraničnú politiku – jej vzťahy a interakcie s Československom od polovice 20. Storočia. Tu sa venuje najmä histórii a vzniku OSN, skúma popredné osobnosti československej diplomacie – najmä jej slovenských reprezentantov, akými boli napríklad Ján Papánek, Ivan Krno, Štefan Osuský a ďalší. Pozornosť upriamuje aj na problematiku druhého a tretieho československého a slovenského demokratického exilu a taktiež na otázku slovenských evanjelikov v USA. Téma jeho prednášky bola zameraná na otázku vzniku OSN a vzájomné interakcie s Československom.

Oznamy katedry

Prváci bakalári,

úvodné stretnutia sa budú konať: pre študentov histórie: učiteľstvo v piatok 2. októbra o 11.00 hod. a pre študentov jednoodborových a medziodborových o 14.45 hod. v miestnosti H307 (Hodžova ul., 3. posch.).

Prváci (Bc. aj Mgr.) jednoodboroví,

ktorí potrebujete ISIC kartu, môžete si ju prevziať na sekretariáte katedry. Ostatní ju dostanete v utorok od Dr. J. Jakubeja na úvodnej hodine.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty