Dňa 11. 4. 2013 sa na Katedre histórie FF UKF v Nitre diskutovalo o problematike učebníc dejepisu. Podujatie nieslo názov: Súčasné učebnice dejepisu. Horúca téma? Študentom prednášali dve autorky učebníc: PhDr. Daniela Kodajová, PhD. a PhDr. Mária Tonková, CSc. Prednášku svojim obsahovým zameraním venovali nielen budúcim učiteľom dejepisu. Prítomným priblížili problémy a úskalia pri vytváraní učebníc dejepisu pre základné a stredné školy a to od vzniku Slovenskej republiky v januári roku 1993 až do súčasnosti.

Oznamy katedry

Prváci bakalári,

úvodné stretnutia sa budú konať: pre študentov histórie: učiteľstvo v piatok 2. októbra o 11.00 hod. a pre študentov jednoodborových a medziodborových o 14.45 hod. v miestnosti H307 (Hodžova ul., 3. posch.).

Prváci (Bc. aj Mgr.) jednoodboroví,

ktorí potrebujete ISIC kartu, môžete si ju prevziať na sekretariáte katedry. Ostatní ju dostanete v utorok od Dr. J. Jakubeja na úvodnej hodine.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty