Dňa 9. apríla 2013 zavítali na pôdu Katedry histórie FF UKF v Nitre pracovníci Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, aby predstavili v poradí tretí zväzok syntézy dejín s názvom: Slovensko v 20. storočí s podtitulom: V medzivojnovom Československu 1918-1939. Išlo v poradí už o štvrté stretnutie v rámci cyklu: Stretnutia s osobnosťami vedy, ktoré sa na katedre stali už tradíciou. Autorský kolektív takmer dvoch desiatok historikov reprezentovali: PhDr. Bohumila Ferenčuhová, DrSc.; PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc. a PhDr. Milan Zemko, CSc. Syntéza moderných dejín Slovenska vznikala z potreby kriticky a s odstupom prehodnotiť dejiny uplynulého storočia. Ako zdôraznil Milan Zemko, v historiografii došlo k prehodnoteniu metodológie a postupne publikovaná syntéza sa od tých predchádzajúcich líši v tom, že opustila marxistický prístup a dejiny prvej Československej republiky už nie sú dejinami KSČ, ale v slobodných podmienkach sa otvárajú nové možnosti interpretácie.

Oznamy katedry

Zmena v rozvrhu externí študenti

dňa 23. 9. 2023 bude mať Dr. E. Jirkal, PhD. prednášku Staroveký Rím pre študentov I. roč. Bc. HI ext. Historiografia pre I. roč. Mgr. bude 9.12.2023. Aktualizovaný rozvrh zverejníme v pondelok 25.9.2023.

Začiatok výučby v ZS 2023/24 na FF

bude v utorok 26.9.2023. Týka sa to iba študentov FF, ostatné fakulty začínajú 25.9.2023. Pozri TU

Spätná väzba na výučbu

Milí študenti,

spätná reakcia na výučbu z Vašej strany je pre nás dôležitá, preto by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie anonymného dotazníka, v ktorom máte priestor zhodnotiť pozitíva a negatíva predmetov, ktoré ste už počas štúdia absolvovali. Prosím, kurzy hodnoťte až po ich ukončení. Svoj názor máte možnosť vyjadriť tu:

https://forms.gle/eUhF1VyuTbfx8aVU9

Študenti 1. roč. histórie externí,

pri zápise predmetov je dôležité, aby ste mali predmety v zápisnom liste. Na rozvrh nemusia byť prihlásené (niektoré sa nedajú prihlásiť). Riaďte sa rozvrhom zverejneným na stránke katedry.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty