Dňa 9. apríla 2013 zavítali na pôdu Katedry histórie FF UKF v Nitre pracovníci Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, aby predstavili v poradí tretí zväzok syntézy dejín s názvom: Slovensko v 20. storočí s podtitulom: V medzivojnovom Československu 1918-1939. Išlo v poradí už o štvrté stretnutie v rámci cyklu: Stretnutia s osobnosťami vedy, ktoré sa na katedre stali už tradíciou. Autorský kolektív takmer dvoch desiatok historikov reprezentovali: PhDr. Bohumila Ferenčuhová, DrSc.; PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc. a PhDr. Milan Zemko, CSc. Syntéza moderných dejín Slovenska vznikala z potreby kriticky a s odstupom prehodnotiť dejiny uplynulého storočia. Ako zdôraznil Milan Zemko, v historiografii došlo k prehodnoteniu metodológie a postupne publikovaná syntéza sa od tých predchádzajúcich líši v tom, že opustila marxistický prístup a dejiny prvej Československej republiky už nie sú dejinami KSČ, ale v slobodných podmienkach sa otvárajú nové možnosti interpretácie.

Oznamy katedry

Prváci bakalári,

úvodné stretnutia sa budú konať: pre študentov histórie: učiteľstvo v piatok 2. októbra o 11.00 hod. a pre študentov jednoodborových a medziodborových o 14.45 hod. v miestnosti H307 (Hodžova ul., 3. posch.).

Prváci (Bc. aj Mgr.) jednoodboroví,

ktorí potrebujete ISIC kartu, môžete si ju prevziať na sekretariáte katedry. Ostatní ju dostanete v utorok od Dr. J. Jakubeja na úvodnej hodine.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty