Katedra histórie FF UKF v Nitre privítala dňa 3. 5. 2012 pracovníkov z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave, menovite: PhDr. Valeriána Bystrického, DrSc.; PhDr. Ivana Kamenca, CSc.; PhDr. Milana Zemka, CSc. a Mgr. Jána Hlavinku, PhD. – odborníkov na režim prvej Slovenskej republiky. Menovaní diskutovali so študentmi a problematike slovenského štátu v rokoch 1939-1945. Diskusia bola podnetná, plná zaujímavých postrehov a pohľadov.

Oznamy katedry

Prváci bakalári,

úvodné stretnutia sa budú konať: pre študentov histórie: učiteľstvo v piatok 2. októbra o 11.00 hod. a pre študentov jednoodborových a medziodborových o 14.45 hod. v miestnosti H307 (Hodžova ul., 3. posch.).

Prváci (Bc. aj Mgr.) jednoodboroví,

ktorí potrebujete ISIC kartu, môžete si ju prevziať na sekretariáte katedry. Ostatní ju dostanete v utorok od Dr. J. Jakubeja na úvodnej hodine.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty