Študenti Katedry histórie FF UKF v Nitre v rámci absolvovania predmetu Dejiny každodennosti zameraného na spoznávanie životného štýlu židov sa dňa 26. 4. 2012 zúčastnili exkurzie po židovskej Bratislave. Po Mauzóleu Chatama Sofera študentov sprevádzal odborník na slovo vzatý -  PhDr. Peter Salner, DrSc. a pri návšteve Múzea židovskej kultúry, ktoré patrí pod Slovenské národné múzeum, odborný výklad zabezpečila PhDr. Eva Poláková, PhD. Budúci pedagógovia si prezreli aj interiér židovskej synagógy, kde ich sprevádzal Ivan Pasternák. Návšteva zmienených inštitúcií bola prospešná najmä pre mladých bádateľov, ktorí pripravujú diplomové práce o židovských komunitách po Slovensku.

Oznamy katedry

Zmena v rozvrhu externí študenti

dňa 23. 9. 2023 bude mať Dr. E. Jirkal, PhD. prednášku Staroveký Rím pre študentov I. roč. Bc. HI ext. Historiografia pre I. roč. Mgr. bude 9.12.2023. Aktualizovaný rozvrh zverejníme v pondelok 25.9.2023.

Začiatok výučby v ZS 2023/24 na FF

bude v utorok 26.9.2023. Týka sa to iba študentov FF, ostatné fakulty začínajú 25.9.2023. Pozri TU

Spätná väzba na výučbu

Milí študenti,

spätná reakcia na výučbu z Vašej strany je pre nás dôležitá, preto by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie anonymného dotazníka, v ktorom máte priestor zhodnotiť pozitíva a negatíva predmetov, ktoré ste už počas štúdia absolvovali. Prosím, kurzy hodnoťte až po ich ukončení. Svoj názor máte možnosť vyjadriť tu:

https://forms.gle/eUhF1VyuTbfx8aVU9

Študenti 1. roč. histórie externí,

pri zápise predmetov je dôležité, aby ste mali predmety v zápisnom liste. Na rozvrh nemusia byť prihlásené (niektoré sa nedajú prihlásiť). Riaďte sa rozvrhom zverejneným na stránke katedry.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty