Študenti Katedry histórie FF UKF v Nitre v rámci absolvovania predmetu Dejiny každodennosti zameraného na spoznávanie životného štýlu židov sa dňa 26. 4. 2012 zúčastnili exkurzie po židovskej Bratislave. Po Mauzóleu Chatama Sofera študentov sprevádzal odborník na slovo vzatý -  PhDr. Peter Salner, DrSc. a pri návšteve Múzea židovskej kultúry, ktoré patrí pod Slovenské národné múzeum, odborný výklad zabezpečila PhDr. Eva Poláková, PhD. Budúci pedagógovia si prezreli aj interiér židovskej synagógy, kde ich sprevádzal Ivan Pasternák. Návšteva zmienených inštitúcií bola prospešná najmä pre mladých bádateľov, ktorí pripravujú diplomové práce o židovských komunitách po Slovensku.

Oznamy katedry

Prváci bakalári,

úvodné stretnutia sa budú konať: pre študentov histórie: učiteľstvo v piatok 2. októbra o 11.00 hod. a pre študentov jednoodborových a medziodborových o 14.45 hod. v miestnosti H307 (Hodžova ul., 3. posch.).

Prváci (Bc. aj Mgr.) jednoodboroví,

ktorí potrebujete ISIC kartu, môžete si ju prevziať na sekretariáte katedry. Ostatní ju dostanete v utorok od Dr. J. Jakubeja na úvodnej hodine.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty