Cieľom podujatia bola popularizácia regionálnych dejín s akcentom na dejiny Nitry v období dualizmu. Organizačný tím pod gesciou Mgr. Beáty Pintérovej, PhD. pripravil panelovú výstavu informujúcu o živote obyvateľov obcí v okolí Nitry v rokoch 1867-1918 na základe archívneho materiálu a odbornej literatúry. Do organizácie a tvorby výstavy boli zapojení aj študenti Katedry histórie FF UKF v Nitre. V rámci výstavy bol vydaný aj katalóg. Výstava bola sprístupnená verejnosti v Galérii na schodoch v priestoroch FF UKF v Nitre v dňoch 2. 10. – 31. 10. 2017.

Oznamy katedry

Zmena v rozvrhu externí študenti

dňa 23. 9. 2023 bude mať Dr. E. Jirkal, PhD. prednášku Staroveký Rím pre študentov I. roč. Bc. HI ext. Historiografia pre I. roč. Mgr. bude 9.12.2023. Aktualizovaný rozvrh zverejníme v pondelok 25.9.2023.

Začiatok výučby v ZS 2023/24 na FF

bude v utorok 26.9.2023. Týka sa to iba študentov FF, ostatné fakulty začínajú 25.9.2023. Pozri TU

Spätná väzba na výučbu

Milí študenti,

spätná reakcia na výučbu z Vašej strany je pre nás dôležitá, preto by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie anonymného dotazníka, v ktorom máte priestor zhodnotiť pozitíva a negatíva predmetov, ktoré ste už počas štúdia absolvovali. Prosím, kurzy hodnoťte až po ich ukončení. Svoj názor máte možnosť vyjadriť tu:

https://forms.gle/eUhF1VyuTbfx8aVU9

Študenti 1. roč. histórie externí,

pri zápise predmetov je dôležité, aby ste mali predmety v zápisnom liste. Na rozvrh nemusia byť prihlásené (niektoré sa nedajú prihlásiť). Riaďte sa rozvrhom zverejneným na stránke katedry.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty