Cieľom podujatia bola popularizácia regionálnych dejín s akcentom na dejiny Nitry v období dualizmu. Organizačný tím pod gesciou Mgr. Beáty Pintérovej, PhD. pripravil panelovú výstavu informujúcu o živote obyvateľov obcí v okolí Nitry v rokoch 1867-1918 na základe archívneho materiálu a odbornej literatúry. Do organizácie a tvorby výstavy boli zapojení aj študenti Katedry histórie FF UKF v Nitre. V rámci výstavy bol vydaný aj katalóg. Výstava bola sprístupnená verejnosti v Galérii na schodoch v priestoroch FF UKF v Nitre v dňoch 2. 10. – 31. 10. 2017.

Oznamy katedry

Prváci bakalári,

úvodné stretnutia sa budú konať: pre študentov histórie: učiteľstvo v piatok 2. októbra o 11.00 hod. a pre študentov jednoodborových a medziodborových o 14.45 hod. v miestnosti H307 (Hodžova ul., 3. posch.).

Prváci (Bc. aj Mgr.) jednoodboroví,

ktorí potrebujete ISIC kartu, môžete si ju prevziať na sekretariáte katedry. Ostatní ju dostanete v utorok od Dr. J. Jakubeja na úvodnej hodine.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty