Dňa 7. novembra 2017 sa v Akropole začali Historické dni, venované pripomienke 100. výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie (VOSR), ktorá výrazným spôsobom ovplyvnila nielen budúcnosť cárskeho Ruska, ale aj celého sveta. Program odštartoval poetický výstrel z dela ruského krížnika Avrora, čím sa začala aj samotná revolúcia. Počas podujatia dostali priestor aj študenti: Bc. Viktória Rigová a Bc. Mária Molnárová, ktoré auditóriu priblížili významné osobnosti VOSR a tiež šírenie sovietskej propagandy. V rámci podujatia vystúpil s príspevkom aj pracovník Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, Dr. Juraj Benko.

Oznamy katedry

Prváci bakalári,

úvodné stretnutia sa budú konať: pre študentov histórie: učiteľstvo v piatok 2. októbra o 11.00 hod. a pre študentov jednoodborových a medziodborových o 14.45 hod. v miestnosti H307 (Hodžova ul., 3. posch.).

Prváci (Bc. aj Mgr.) jednoodboroví,

ktorí potrebujete ISIC kartu, môžete si ju prevziať na sekretariáte katedry. Ostatní ju dostanete v utorok od Dr. J. Jakubeja na úvodnej hodine.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty