Historycon bolo samostatné podujatie v rámci Historických dní 2017, ktoré sa venovalo popularizácii histórie a ukážkam možností uplatnenia absolventov tohto odboru v praxi. Organizátormi boli občianske združenie Herodotos spolu s Konštantínovým historickým spolkom, ktorý združuje aktívnych študentov histórie a dejepisu. Medzi pozvanými hosťami boli také mená, ako napríklad Jozef Kuric, knižný bloger a učiteľ dejepisu, Pavel Dvořák, spisovateľ a popularizátor histórie, Eva Vargová z Nitrianskej komunitnej nadácie, ktorá auditóriu priblížila možnosti financovania nápaditých projektov aj z oblasti humanitných vied. Ďalšími vystupujúcimi boli Filip Paučík z organizácie Post Bellum, spisovateľ Juraj Červenák alebo Peter Jenčík z občianskeho združenia Hradiská. Na podujatie prijal pozvanie aj zástupca reklamnej agentúry Triad, ktorý predstavil reklamný spot približujúci a pripomínajúci udalosti v Československu v novembri 1989. Podujatie mali veľmi dobrý ohlas u auditória a novinkou bol aj online prenos cez FB stránku Katedry histórie FF UKF v Nitre. Podujatie moderovali Mgr. Vladimír Koppan a Bc. Viktória Rigová.

Oznamy katedry

Zmena v rozvrhu externí študenti

dňa 23. 9. 2023 bude mať Dr. E. Jirkal, PhD. prednášku Staroveký Rím pre študentov I. roč. Bc. HI ext. Historiografia pre I. roč. Mgr. bude 9.12.2023. Aktualizovaný rozvrh zverejníme v pondelok 25.9.2023.

Začiatok výučby v ZS 2023/24 na FF

bude v utorok 26.9.2023. Týka sa to iba študentov FF, ostatné fakulty začínajú 25.9.2023. Pozri TU

Spätná väzba na výučbu

Milí študenti,

spätná reakcia na výučbu z Vašej strany je pre nás dôležitá, preto by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie anonymného dotazníka, v ktorom máte priestor zhodnotiť pozitíva a negatíva predmetov, ktoré ste už počas štúdia absolvovali. Prosím, kurzy hodnoťte až po ich ukončení. Svoj názor máte možnosť vyjadriť tu:

https://forms.gle/eUhF1VyuTbfx8aVU9

Študenti 1. roč. histórie externí,

pri zápise predmetov je dôležité, aby ste mali predmety v zápisnom liste. Na rozvrh nemusia byť prihlásené (niektoré sa nedajú prihlásiť). Riaďte sa rozvrhom zverejneným na stránke katedry.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty