Historycon bolo samostatné podujatie v rámci Historických dní 2017, ktoré sa venovalo popularizácii histórie a ukážkam možností uplatnenia absolventov tohto odboru v praxi. Organizátormi boli občianske združenie Herodotos spolu s Konštantínovým historickým spolkom, ktorý združuje aktívnych študentov histórie a dejepisu. Medzi pozvanými hosťami boli také mená, ako napríklad Jozef Kuric, knižný bloger a učiteľ dejepisu, Pavel Dvořák, spisovateľ a popularizátor histórie, Eva Vargová z Nitrianskej komunitnej nadácie, ktorá auditóriu priblížila možnosti financovania nápaditých projektov aj z oblasti humanitných vied. Ďalšími vystupujúcimi boli Filip Paučík z organizácie Post Bellum, spisovateľ Juraj Červenák alebo Peter Jenčík z občianskeho združenia Hradiská. Na podujatie prijal pozvanie aj zástupca reklamnej agentúry Triad, ktorý predstavil reklamný spot približujúci a pripomínajúci udalosti v Československu v novembri 1989. Podujatie mali veľmi dobrý ohlas u auditória a novinkou bol aj online prenos cez FB stránku Katedry histórie FF UKF v Nitre. Podujatie moderovali Mgr. Vladimír Koppan a Bc. Viktória Rigová.

Oznamy katedry

Prváci bakalári,

úvodné stretnutia sa budú konať: pre študentov histórie: učiteľstvo v piatok 2. októbra o 11.00 hod. a pre študentov jednoodborových a medziodborových o 14.45 hod. v miestnosti H307 (Hodžova ul., 3. posch.).

Prváci (Bc. aj Mgr.) jednoodboroví,

ktorí potrebujete ISIC kartu, môžete si ju prevziať na sekretariáte katedry. Ostatní ju dostanete v utorok od Dr. J. Jakubeja na úvodnej hodine.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty