vystava nitra16 09

Cieľom podujatia bola popularizácia regionálnych dejín s akcentom na dejiny Nitry v medzivojnovom období. Organizačný tím pod gesciou Mgr. Beáty Pintérovej, PhD. pripravil panelovú výstavu informujúcu o živote Nitranov v rokoch 1918-1939 na základe materiálu získaného z dobových novín a odbornej literatúry. Do organizácie a tvorby výstavy boli zapojení aj študenti Katedry histórie FF UKF v Nitre. Na podujatí spolupracovali nasledovní študenti: Bc. Štefan Szalma, Bc. Mária Molnárová a Bc. Viktória Rigová. Výstava bola inštalovaná v priestoroch Galérie na schodoch na FF UKF v Nitre v mesiaci október 2016 a v nasledujúcom roku bola inštalovaná v priestoroch Galérie po schodoch v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre.

Fotogaléria

Oznamy katedry

Zmena v rozvrhu externí študenti

dňa 23. 9. 2023 bude mať Dr. E. Jirkal, PhD. prednášku Staroveký Rím pre študentov I. roč. Bc. HI ext. Historiografia pre I. roč. Mgr. bude 9.12.2023. Aktualizovaný rozvrh zverejníme v pondelok 25.9.2023.

Začiatok výučby v ZS 2023/24 na FF

bude v utorok 26.9.2023. Týka sa to iba študentov FF, ostatné fakulty začínajú 25.9.2023. Pozri TU

Spätná väzba na výučbu

Milí študenti,

spätná reakcia na výučbu z Vašej strany je pre nás dôležitá, preto by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie anonymného dotazníka, v ktorom máte priestor zhodnotiť pozitíva a negatíva predmetov, ktoré ste už počas štúdia absolvovali. Prosím, kurzy hodnoťte až po ich ukončení. Svoj názor máte možnosť vyjadriť tu:

https://forms.gle/eUhF1VyuTbfx8aVU9

Študenti 1. roč. histórie externí,

pri zápise predmetov je dôležité, aby ste mali predmety v zápisnom liste. Na rozvrh nemusia byť prihlásené (niektoré sa nedajú prihlásiť). Riaďte sa rozvrhom zverejneným na stránke katedry.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty