vystava nitra16 09

Cieľom podujatia bola popularizácia regionálnych dejín s akcentom na dejiny Nitry v medzivojnovom období. Organizačný tím pod gesciou Mgr. Beáty Pintérovej, PhD. pripravil panelovú výstavu informujúcu o živote Nitranov v rokoch 1918-1939 na základe materiálu získaného z dobových novín a odbornej literatúry. Do organizácie a tvorby výstavy boli zapojení aj študenti Katedry histórie FF UKF v Nitre. Na podujatí spolupracovali nasledovní študenti: Bc. Štefan Szalma, Bc. Mária Molnárová a Bc. Viktória Rigová. Výstava bola inštalovaná v priestoroch Galérie na schodoch na FF UKF v Nitre v mesiaci október 2016 a v nasledujúcom roku bola inštalovaná v priestoroch Galérie po schodoch v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre.

Fotogaléria

Oznamy katedry

Prváci bakalári,

úvodné stretnutia sa budú konať: pre študentov histórie: učiteľstvo v piatok 2. októbra o 11.00 hod. a pre študentov jednoodborových a medziodborových o 14.45 hod. v miestnosti H307 (Hodžova ul., 3. posch.).

Prváci (Bc. aj Mgr.) jednoodboroví,

ktorí potrebujete ISIC kartu, môžete si ju prevziať na sekretariáte katedry. Ostatní ju dostanete v utorok od Dr. J. Jakubeja na úvodnej hodine.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty