Každoročný záujem študentov katedry histórie o prezentovanie výsledkov vlastného výskumu formou študentskej konferencie vyústil aj v roku 2015 v konanie katedrového kola Študentskej vedeckej konferencie a umeleckej prehliadky. Prihlásených bolo deväť prác, ktoré boli prezentované 15. 4. 2015. Na konferencii vystúpili: Bc. Marek Druga (práca bola ocenená aj v rámci Cien Literárneho fondu), Štefan Szalma, Bc. Michal Ďurčo, Bc. Zuzana Babiaková, Bc. Veronika Dziaková, Bc. Veronika Janáková, Bc. Barbora Korenačková, Bc. Michaela Lenčéšová, Bc. Barbara Bothová. Prvé miesto obsadil Bc. Marek Druga s témou: Stredoveké kostoly v Rákoši, v Turčinskom Jasene a v Žehre v historicko-kultúrnych súvislostiach. Druhé miesto porota udelila: Bc. Veronike Janákovej a Bc. Veronike Dziakovej. Prvá menovaná prezentovala výskum o vývoji továrne Calex v Zlatých Moravciach, druhá sa sústredila na evakuáciu a odsun spišských Nemcov po druhej svetovej vojne. Tretiu priečku obsadili tak isto dvaja súťažiaci: Bc. Michal Ďurčo, ktorý skúmal prístupové komunikácie hradu Hričov a Bc. Michaela Lenčéšová, zaoberajúca sa organizáciou prvej celoštátnej spartakiády v roku 1955.

Oznamy katedry

Zmena v rozvrhu externí študenti

dňa 23. 9. 2023 bude mať Dr. E. Jirkal, PhD. prednášku Staroveký Rím pre študentov I. roč. Bc. HI ext. Historiografia pre I. roč. Mgr. bude 9.12.2023. Aktualizovaný rozvrh zverejníme v pondelok 25.9.2023.

Začiatok výučby v ZS 2023/24 na FF

bude v utorok 26.9.2023. Týka sa to iba študentov FF, ostatné fakulty začínajú 25.9.2023. Pozri TU

Spätná väzba na výučbu

Milí študenti,

spätná reakcia na výučbu z Vašej strany je pre nás dôležitá, preto by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie anonymného dotazníka, v ktorom máte priestor zhodnotiť pozitíva a negatíva predmetov, ktoré ste už počas štúdia absolvovali. Prosím, kurzy hodnoťte až po ich ukončení. Svoj názor máte možnosť vyjadriť tu:

https://forms.gle/eUhF1VyuTbfx8aVU9

Študenti 1. roč. histórie externí,

pri zápise predmetov je dôležité, aby ste mali predmety v zápisnom liste. Na rozvrh nemusia byť prihlásené (niektoré sa nedajú prihlásiť). Riaďte sa rozvrhom zverejneným na stránke katedry.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty