Každoročný záujem študentov katedry histórie o prezentovanie výsledkov vlastného výskumu formou študentskej konferencie vyústil aj v roku 2015 v konanie katedrového kola Študentskej vedeckej konferencie a umeleckej prehliadky. Prihlásených bolo deväť prác, ktoré boli prezentované 15. 4. 2015. Na konferencii vystúpili: Bc. Marek Druga (práca bola ocenená aj v rámci Cien Literárneho fondu), Štefan Szalma, Bc. Michal Ďurčo, Bc. Zuzana Babiaková, Bc. Veronika Dziaková, Bc. Veronika Janáková, Bc. Barbora Korenačková, Bc. Michaela Lenčéšová, Bc. Barbara Bothová. Prvé miesto obsadil Bc. Marek Druga s témou: Stredoveké kostoly v Rákoši, v Turčinskom Jasene a v Žehre v historicko-kultúrnych súvislostiach. Druhé miesto porota udelila: Bc. Veronike Janákovej a Bc. Veronike Dziakovej. Prvá menovaná prezentovala výskum o vývoji továrne Calex v Zlatých Moravciach, druhá sa sústredila na evakuáciu a odsun spišských Nemcov po druhej svetovej vojne. Tretiu priečku obsadili tak isto dvaja súťažiaci: Bc. Michal Ďurčo, ktorý skúmal prístupové komunikácie hradu Hričov a Bc. Michaela Lenčéšová, zaoberajúca sa organizáciou prvej celoštátnej spartakiády v roku 1955.

Oznamy katedry

Prváci bakalári,

úvodné stretnutia sa budú konať: pre študentov histórie: učiteľstvo v piatok 2. októbra o 11.00 hod. a pre študentov jednoodborových a medziodborových o 14.45 hod. v miestnosti H307 (Hodžova ul., 3. posch.).

Prváci (Bc. aj Mgr.) jednoodboroví,

ktorí potrebujete ISIC kartu, môžete si ju prevziať na sekretariáte katedry. Ostatní ju dostanete v utorok od Dr. J. Jakubeja na úvodnej hodine.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty