Sprievodným podujatím netradičnej výstavy s názvom Mesto pod mestom, ktorú pre širokú laickú verejnosť pripravili v dňoch 5. – 21. 10. 2011 pracovníci a študenti Katedry muzeológie FF UKF v Nitre v spolupráci s Katedrou histórie FF UKF v Nitre, bola súťaž pre žiakov základných škôl.  Školáci mali na základe informácií podaných na výstave odpovedať na otázky v pripravenom pracovnom zošite. Prvá časť historickej hry prebiehala v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre (kde bola výstava inštalovaná) a druhá časť v exteriéri – na Svätoplukovom námestí a pešej zóne. Víťazom súťaže sa stali žiaci Základnej školy na Tulipánovej ulici v Nitre.

Oznamy katedry

Prváci bakalári,

úvodné stretnutia sa budú konať: pre študentov histórie: učiteľstvo v piatok 2. októbra o 11.00 hod. a pre študentov jednoodborových a medziodborových o 14.45 hod. v miestnosti H307 (Hodžova ul., 3. posch.).

Prváci (Bc. aj Mgr.) jednoodboroví,

ktorí potrebujete ISIC kartu, môžete si ju prevziať na sekretariáte katedry. Ostatní ju dostanete v utorok od Dr. J. Jakubeja na úvodnej hodine.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty