Sprievodným podujatím netradičnej výstavy s názvom Mesto pod mestom, ktorú pre širokú laickú verejnosť pripravili v dňoch 5. – 21. 10. 2011 pracovníci a študenti Katedry muzeológie FF UKF v Nitre v spolupráci s Katedrou histórie FF UKF v Nitre, bola súťaž pre žiakov základných škôl.  Školáci mali na základe informácií podaných na výstave odpovedať na otázky v pripravenom pracovnom zošite. Prvá časť historickej hry prebiehala v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre (kde bola výstava inštalovaná) a druhá časť v exteriéri – na Svätoplukovom námestí a pešej zóne. Víťazom súťaže sa stali žiaci Základnej školy na Tulipánovej ulici v Nitre.

Oznamy katedry

Zmena v rozvrhu externí študenti

dňa 23. 9. 2023 bude mať Dr. E. Jirkal, PhD. prednášku Staroveký Rím pre študentov I. roč. Bc. HI ext. Historiografia pre I. roč. Mgr. bude 9.12.2023. Aktualizovaný rozvrh zverejníme v pondelok 25.9.2023.

Začiatok výučby v ZS 2023/24 na FF

bude v utorok 26.9.2023. Týka sa to iba študentov FF, ostatné fakulty začínajú 25.9.2023. Pozri TU

Spätná väzba na výučbu

Milí študenti,

spätná reakcia na výučbu z Vašej strany je pre nás dôležitá, preto by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie anonymného dotazníka, v ktorom máte priestor zhodnotiť pozitíva a negatíva predmetov, ktoré ste už počas štúdia absolvovali. Prosím, kurzy hodnoťte až po ich ukončení. Svoj názor máte možnosť vyjadriť tu:

https://forms.gle/eUhF1VyuTbfx8aVU9

Študenti 1. roč. histórie externí,

pri zápise predmetov je dôležité, aby ste mali predmety v zápisnom liste. Na rozvrh nemusia byť prihlásené (niektoré sa nedajú prihlásiť). Riaďte sa rozvrhom zverejneným na stránke katedry.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty