Cyklické podujatie troch katedier – histórie, muzeológie a archeológie, s názvom Historické dni, bolo v akademickom roku 2015/2016 venované vojnovej Slovenskej republike. Študenti mali možnosť vypočuť si prednášky, ktoré mapovali udalosti na Slovensku a v Nitre na konci druhej svetovej vojny. Na podujatí vystúpili poprední odborníci na danú problematiku: PhDr. Ivan Kamenec, CSc.; PhDr. Vojtech Baka, PhD., PhDr. Ľudovít Hallon, PhD., Ing. Štefan Košovan. V rámci podujatia, ktoré moderovali Dr. Alena Mikulášová a Dr. Miroslav Palárik, dostali priestor aj mladí, začínajúci historici – Dr. Zuzana Hasarová a Bc. Vladimír Koppan.

Oznamy katedry

Prváci bakalári,

úvodné stretnutia sa budú konať: pre študentov histórie: učiteľstvo v piatok 2. októbra o 11.00 hod. a pre študentov jednoodborových a medziodborových o 14.45 hod. v miestnosti H307 (Hodžova ul., 3. posch.).

Prváci (Bc. aj Mgr.) jednoodboroví,

ktorí potrebujete ISIC kartu, môžete si ju prevziať na sekretariáte katedry. Ostatní ju dostanete v utorok od Dr. J. Jakubeja na úvodnej hodine.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty