Cyklické podujatie troch katedier – histórie, muzeológie a archeológie, s názvom Historické dni, bolo v akademickom roku 2015/2016 venované vojnovej Slovenskej republike. Študenti mali možnosť vypočuť si prednášky, ktoré mapovali udalosti na Slovensku a v Nitre na konci druhej svetovej vojny. Na podujatí vystúpili poprední odborníci na danú problematiku: PhDr. Ivan Kamenec, CSc.; PhDr. Vojtech Baka, PhD., PhDr. Ľudovít Hallon, PhD., Ing. Štefan Košovan. V rámci podujatia, ktoré moderovali Dr. Alena Mikulášová a Dr. Miroslav Palárik, dostali priestor aj mladí, začínajúci historici – Dr. Zuzana Hasarová a Bc. Vladimír Koppan.

Oznamy katedry

Zmena v rozvrhu externí študenti

dňa 23. 9. 2023 bude mať Dr. E. Jirkal, PhD. prednášku Staroveký Rím pre študentov I. roč. Bc. HI ext. Historiografia pre I. roč. Mgr. bude 9.12.2023. Aktualizovaný rozvrh zverejníme v pondelok 25.9.2023.

Začiatok výučby v ZS 2023/24 na FF

bude v utorok 26.9.2023. Týka sa to iba študentov FF, ostatné fakulty začínajú 25.9.2023. Pozri TU

Spätná väzba na výučbu

Milí študenti,

spätná reakcia na výučbu z Vašej strany je pre nás dôležitá, preto by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie anonymného dotazníka, v ktorom máte priestor zhodnotiť pozitíva a negatíva predmetov, ktoré ste už počas štúdia absolvovali. Prosím, kurzy hodnoťte až po ich ukončení. Svoj názor máte možnosť vyjadriť tu:

https://forms.gle/eUhF1VyuTbfx8aVU9

Študenti 1. roč. histórie externí,

pri zápise predmetov je dôležité, aby ste mali predmety v zápisnom liste. Na rozvrh nemusia byť prihlásené (niektoré sa nedajú prihlásiť). Riaďte sa rozvrhom zverejneným na stránke katedry.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty