Dňa 5. 11. 2013 sa konali Historické dni, tradičné podujatie organizované katedrami histórie, muzeológie a archeológie FF UKF v Nitre. Tento ročník sa niesol v duchu Design a bývanie na Slovensku od obdobia praveku až po súčasnosť. Cieľom podujatia bolo priblížiť študentom vývoj výstavby obydlí na našom území od najstarších čias až po 20. storočie, ako aj vývoj interiérov v priebehu vekov. Okrem toho podujatie ponúklo študentom priestor na stretnutie sa s vedeckými pracovníkmi z rozličných oblastí či úspešnými absolventmi katedier histórie a archeológie. Medzi vystupujúcimi boli napríklad: Mgr. Zuzana Zetochová, PhD.; Mgr. Michal Holeščák, Mgr. Ľubica Kupcová, Mgr. Jana Mládek – Rajniaková, PhD. Mgr. Hildegarda Pokreis, Ing. arch. Zdenka Šedivá, Mgr. Marta Janovíčková alebo Mgr. Judita Szekeresová-Kovácsová.

Oznamy katedry

Prváci bakalári,

úvodné stretnutia sa budú konať: pre študentov histórie: učiteľstvo v piatok 2. októbra o 11.00 hod. a pre študentov jednoodborových a medziodborových o 14.45 hod. v miestnosti H307 (Hodžova ul., 3. posch.).

Prváci (Bc. aj Mgr.) jednoodboroví,

ktorí potrebujete ISIC kartu, môžete si ju prevziať na sekretariáte katedry. Ostatní ju dostanete v utorok od Dr. J. Jakubeja na úvodnej hodine.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty