Dňa 5. 11. 2013 sa konali Historické dni, tradičné podujatie organizované katedrami histórie, muzeológie a archeológie FF UKF v Nitre. Tento ročník sa niesol v duchu Design a bývanie na Slovensku od obdobia praveku až po súčasnosť. Cieľom podujatia bolo priblížiť študentom vývoj výstavby obydlí na našom území od najstarších čias až po 20. storočie, ako aj vývoj interiérov v priebehu vekov. Okrem toho podujatie ponúklo študentom priestor na stretnutie sa s vedeckými pracovníkmi z rozličných oblastí či úspešnými absolventmi katedier histórie a archeológie. Medzi vystupujúcimi boli napríklad: Mgr. Zuzana Zetochová, PhD.; Mgr. Michal Holeščák, Mgr. Ľubica Kupcová, Mgr. Jana Mládek – Rajniaková, PhD. Mgr. Hildegarda Pokreis, Ing. arch. Zdenka Šedivá, Mgr. Marta Janovíčková alebo Mgr. Judita Szekeresová-Kovácsová.

Oznamy katedry

Zmena v rozvrhu externí študenti

dňa 23. 9. 2023 bude mať Dr. E. Jirkal, PhD. prednášku Staroveký Rím pre študentov I. roč. Bc. HI ext. Historiografia pre I. roč. Mgr. bude 9.12.2023. Aktualizovaný rozvrh zverejníme v pondelok 25.9.2023.

Začiatok výučby v ZS 2023/24 na FF

bude v utorok 26.9.2023. Týka sa to iba študentov FF, ostatné fakulty začínajú 25.9.2023. Pozri TU

Spätná väzba na výučbu

Milí študenti,

spätná reakcia na výučbu z Vašej strany je pre nás dôležitá, preto by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie anonymného dotazníka, v ktorom máte priestor zhodnotiť pozitíva a negatíva predmetov, ktoré ste už počas štúdia absolvovali. Prosím, kurzy hodnoťte až po ich ukončení. Svoj názor máte možnosť vyjadriť tu:

https://forms.gle/eUhF1VyuTbfx8aVU9

Študenti 1. roč. histórie externí,

pri zápise predmetov je dôležité, aby ste mali predmety v zápisnom liste. Na rozvrh nemusia byť prihlásené (niektoré sa nedajú prihlásiť). Riaďte sa rozvrhom zverejneným na stránke katedry.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty