Slovenské múzejníctvo prekonalo od svojich prvých pokusov o etablovanie v druhej polovici 19. storočia dlhú a náročnú cestu, kým sa dostalo na súčasnú profesionálnu úroveň. Prvé snahy vyvíjané v tomto smere na pôde Matice slovenskej a neskôr Múzeálnej slovenskej spoločnosti v Turčianskom Svätom Martine boli do značnej miery hatené prístupom maďarských štátnych úradov a ich oficiálnou politikou postupu voči národnostným menšinám v monarchii.

Čítať ďalej...

Ženy pôsobili na britskom ministerstve zahraničia už od jeho založenia v roku 1782. Najprv ako gazdiné, neskôr pribudli zapisovateľky. Avšak až od roku 1946 bolo ženám umožnené vstúpiť do diplomatických služieb a zastupovať svoju krajinu v zahraničí. Napriek tejto skutočnosti bola prvá britská žena menovaná do čela misie až v roku 1973. Muži odmietali plnohodnotné pôsobenie žien v diplomatickej službe. Poukazovali na neschopnosť žien udržať tajomstvo alebo autoritu. Hoci sa podmienky po odstránení a zrušení niektorých zákonných opatrení, napr. tzv. manželského nariadenia zmenili k lepšiemu, zostávajú ženy na vedúcich diplomatických postoch v menšine. Kniha prináša prierez pôsobenia žien v britskej diplomacii v 20. storočí s dôrazom na správy komisií ktoré skúmali situáciu.

Čítať ďalej...

Práca s prameňmi je pre súčasného historika každodenným chlebíčkom. Úlohou učiteľa dejepisu je zas vysvetliť žiakom a študentom, čo všetko sa pod pojmom historický prameň skrýva a ukázať mu, ako historik prameň vyhľadáva, analyzuje a interpretuje. Cieľom tejto práce je dať budúcim učiteľom návod, ako k tejto úlohe možno pristúpiť. Je študijným materiálom pre predmety Interpretácie dejín Slovenska v školskej praxi a Interpretácie všeobecných dejín v školskej praxi.

KOLEKTÍV AUTOROV

INTERPRETÁCIA DEJÍN V ŠKOLSKEJ PRAXI

VÝBER DOKUMENTOV I.

obsah publikácie

K štúdiu 1 200 rokov histórie starovekého Ríma je možné pristúpiť z rôznych zorných uhlov. Pohyb a dynamiku týchto čias odráža aj názvoslovie, a to hneď v dvoch rovinách: etymologickej a obsahovej. Etymológia mnohokrát odhalí pozadie vzniku termínu a pomenovanie sa tak stane zrozumiteľnejším. To, čo termín vyjadruje, podliehalo zmenám v čase, senát kráľovský sa veľmi málo podobal na senát republikánsky.
 

Čítať ďalej...

Oznamy katedry

Zmena v rozvrhu externí študenti

dňa 23. 9. 2023 bude mať Dr. E. Jirkal, PhD. prednášku Staroveký Rím pre študentov I. roč. Bc. HI ext. Historiografia pre I. roč. Mgr. bude 9.12.2023. Aktualizovaný rozvrh zverejníme v pondelok 25.9.2023.

Začiatok výučby v ZS 2023/24 na FF

bude v utorok 26.9.2023. Týka sa to iba študentov FF, ostatné fakulty začínajú 25.9.2023. Pozri TU

Spätná väzba na výučbu

Milí študenti,

spätná reakcia na výučbu z Vašej strany je pre nás dôležitá, preto by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie anonymného dotazníka, v ktorom máte priestor zhodnotiť pozitíva a negatíva predmetov, ktoré ste už počas štúdia absolvovali. Prosím, kurzy hodnoťte až po ich ukončení. Svoj názor máte možnosť vyjadriť tu:

https://forms.gle/eUhF1VyuTbfx8aVU9

Študenti 1. roč. histórie externí,

pri zápise predmetov je dôležité, aby ste mali predmety v zápisnom liste. Na rozvrh nemusia byť prihlásené (niektoré sa nedajú prihlásiť). Riaďte sa rozvrhom zverejneným na stránke katedry.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty