glej heraldikaZákladným cieľom publikácie je predstaviť a propagovať heraldiku ako dôležitú historickú disciplínu, prinášajúcu množstvo špecifických informácií so širokým využitím v historickom i umenovednom výskume. Je koncipovaná ako vysokoškolská učebnica predovšetkým pre študentov historických odborov. Veríme však, že sa stane aj príručkou, po ktorej siahne  každý koho zaujme akýkoľvek erb, ktorý môže byť umiestnený, či už na hmotnom artefakte, ako je budova, náhrobná doska, obraz, alebo ako súčasť výzdoby   knihy, listiny, či grafiky. Pomocou príručky by mal byť i laik schopný erb korektne určiť,

klasifikovať, datovať a správne popísať, alebo sa zorientovať v odbornej literatúre a vďaka nej s ním ďalej pracovať. Každý, kto túto publikáciu prelistuje, veľmi rýchlo zistí, že veľký dôraz je kladený na stredoveký heraldický vývoj. Je tomu tak predovšetkým z toho dôvodu, že heraldika, alebo inak povedané erbovníctvo, vzniklo a zažilo obrovský rozmach v období stredoveku. Toto obdobie živej heraldiky vtlačilo erbom jedinečnú podobu, ako i špecifické pravidlá tvorby a používania, ktoré z erbov vytvorili osobitý fenomén. Ďalší rozvoj v neskorších storočiach sa už niesol v iných súvislostiach. Erb získal nové úlohy a bol poznačený celospoločenským vývojom i panujúcimi umeleckými slohmi. Pre heraldiku to v skutočnosti znamená úpadok vrcholiaci v období veľkých premien v 19. a začiatkom 20. storočia. Súčasný boom heraldiky sa nesie, hoci nie vždy úspešne, práve v duchu snahy o obrodu najlepších heraldických tradícií 13. – 15. storočia. Ostáva nám veriť, že k lepšiemu poznaniu a pochopeniu krásy heraldiky pomôže i táto práca.

Oznamy katedry

Prváci Bc. štúdia

aby sa predišlo zbytočnému chaosu, rozvrhy si zatiaľ nerobte. Vaša tútorka Mgr. B. Pintérovou, PhD. Vám s nimi pomôže na Inštruktáži pre prvákov, ktorá bude v utorok 21. 9. o 7.30 v Akropole na Hodžovej ul. 3. poschodie.

Externí študenti

rozvrh pre zimný semester sa ešte aktualizuje, zverejníme ho po definitívnych úpravách. Prednostne platí to, čo vidíte v AIS.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty