glej heraldikaZákladným cieľom publikácie je predstaviť a propagovať heraldiku ako dôležitú historickú disciplínu, prinášajúcu množstvo špecifických informácií so širokým využitím v historickom i umenovednom výskume. Je koncipovaná ako vysokoškolská učebnica predovšetkým pre študentov historických odborov. Veríme však, že sa stane aj príručkou, po ktorej siahne  každý koho zaujme akýkoľvek erb, ktorý môže byť umiestnený, či už na hmotnom artefakte, ako je budova, náhrobná doska, obraz, alebo ako súčasť výzdoby   knihy, listiny, či grafiky. Pomocou príručky by mal byť i laik schopný erb korektne určiť,

klasifikovať, datovať a správne popísať, alebo sa zorientovať v odbornej literatúre a vďaka nej s ním ďalej pracovať. Každý, kto túto publikáciu prelistuje, veľmi rýchlo zistí, že veľký dôraz je kladený na stredoveký heraldický vývoj. Je tomu tak predovšetkým z toho dôvodu, že heraldika, alebo inak povedané erbovníctvo, vzniklo a zažilo obrovský rozmach v období stredoveku. Toto obdobie živej heraldiky vtlačilo erbom jedinečnú podobu, ako i špecifické pravidlá tvorby a používania, ktoré z erbov vytvorili osobitý fenomén. Ďalší rozvoj v neskorších storočiach sa už niesol v iných súvislostiach. Erb získal nové úlohy a bol poznačený celospoločenským vývojom i panujúcimi umeleckými slohmi. Pre heraldiku to v skutočnosti znamená úpadok vrcholiaci v období veľkých premien v 19. a začiatkom 20. storočia. Súčasný boom heraldiky sa nesie, hoci nie vždy úspešne, práve v duchu snahy o obrodu najlepších heraldických tradícií 13. – 15. storočia. Ostáva nám veriť, že k lepšiemu poznaniu a pochopeniu krásy heraldiky pomôže i táto práca.

Oznamy katedry

Zmena v rozvrhu externí študenti

dňa 23. 9. 2023 bude mať Dr. E. Jirkal, PhD. prednášku Staroveký Rím pre študentov I. roč. Bc. HI ext. Historiografia pre I. roč. Mgr. bude 9.12.2023. Aktualizovaný rozvrh zverejníme v pondelok 25.9.2023.

Začiatok výučby v ZS 2023/24 na FF

bude v utorok 26.9.2023. Týka sa to iba študentov FF, ostatné fakulty začínajú 25.9.2023. Pozri TU

Spätná väzba na výučbu

Milí študenti,

spätná reakcia na výučbu z Vašej strany je pre nás dôležitá, preto by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie anonymného dotazníka, v ktorom máte priestor zhodnotiť pozitíva a negatíva predmetov, ktoré ste už počas štúdia absolvovali. Prosím, kurzy hodnoťte až po ich ukončení. Svoj názor máte možnosť vyjadriť tu:

https://forms.gle/eUhF1VyuTbfx8aVU9

Študenti 1. roč. histórie externí,

pri zápise predmetov je dôležité, aby ste mali predmety v zápisnom liste. Na rozvrh nemusia byť prihlásené (niektoré sa nedajú prihlásiť). Riaďte sa rozvrhom zverejneným na stránke katedry.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty