IN BETWEEN

Medzinárodný projekt IN BETWEEN je určený pre študentov, študenti budú mať možnosť spoznať históriu 20. storočia v jednom zo 4 prihraničných regiónov v Európe a to najmä prostredníctvom rozhovorov s pamätníkmi a štúdia archívnych materiálov. Organizátor - Európska sieť pamäť a solidarita (European Network Remembrance and Solidarity, ENRS) im poskytne zaškolenie, na čo nadviaže študijná cesta do jedného spomedzi 4 prihraničných regiónov a na záver roka sa vo Varšave uskutoční medzinárodná konferencia, kde študenti vystúpia s príspevkami, v ktorých predstavia výsledky svojej práce. Zaškolenie vo Varšave a študijná cesta sa uskutočnia v septembri 2016, čiže na začiatku Zimného semestra 2016/2017. Termín podania prihlášky je v nedeľu 10. júla 2016.

ENRS bude hradiť všetky náklady účastníkov, okrem osobného cest. poistenia a cesty z trvalého bydliska na workshop vo Varšave.

 

Viac informácií na stránke www.enrs.eu/inbetween

Oznamy katedry

Štátna bakalárska skúška

počnúc akademickým rokom 2016/2017 pozostáva z obhajoby bakalárskej práce. Všetky ostatné doterajšie súčasti bakalárskej štátnej skúšky sa rušia. Platí to pre všetkých študentov, s výnimkou tých, ktorým sa už začal proces štátnic (to znamená, že opakujú niektorú z častí bakalárskej štátnej skúšky).

Bc. Mária Molnárová

víťazka minuloročnej švočky, získala za svoju prácu prémiu Literárneho fondu. Srdečne blahoželáme.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty