PhDr. Katarína Rácová, PhD. – absolventka odboru história – klasická filológia (špecializácia latinský jazyk a literatúra) na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1998). Dizertačnú prácu s názvom Trenčín pohľadom Mateja Bela obhájila v roku 2009. Na Katedre histórie vedie semináre z latinského jazyka a výberový seminár zo stredovekej latiny. Na Katedre urgentnej zdravotnej starostlivosti Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF prednáša predmet odborný latinský jazyk.
Jej vedecká činnosť je zameraná na preklad a historickú interpretáciu diela Mateja Bela Historické a zemepisné vedomosti o novom Uhorsku. Je autorkou monografie Trenčín pohľadom Mateja Bela, v ktorej ako prvá opublikovala preklad časti Belovho impozantného diela pojednávajúceho o histórii Trenčína. V súčasnosti v spolupráci s renomovanými odborníkmi v oblasti historickej geografie, publikuje preklady a štúdie častí Belových Vedomostí, tento krát Nitrianskej stolice, v ktorých sa Bel venoval geografickému opisu spomínanej stolice.  
Je členkou Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied v Bratislave a Slovenskej jednoty klasických filológov.

Oznamy katedry

Prváci bakalári,

úvodné stretnutia sa budú konať: pre študentov histórie: učiteľstvo v piatok 2. októbra o 11.00 hod. a pre študentov jednoodborových a medziodborových o 14.45 hod. v miestnosti H307 (Hodžova ul., 3. posch.).

Prváci (Bc. aj Mgr.) jednoodboroví,

ktorí potrebujete ISIC kartu, môžete si ju prevziať na sekretariáte katedry. Ostatní ju dostanete v utorok od Dr. J. Jakubeja na úvodnej hodine.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty