doc. PhDr. Adriana Kičková, PhD. - Absolventka Filozofickej fakulty UKF, odbor história-politológia. Špecializuje sa na  dejiny rodových vzťahov, didaktiku dejepisu a medzivojnovú  školskú sústavu (s dôrazom na školskú správu).  V rámci štúdia učiteľstva akademických predmetov  koordinuje  katedrovú pedagogickú prax. Absolvovala niekoľko vedecko-výskumných i študijných pobytov, napr. v Yad Vashem Izrael. Je spoluautorkou doplnkového učebného textu pre stredné školy - Riešenie židovskej otázky na Slovensku 1939-1945 (2013), autorkou monografie ženy a britská diplomatická služba 1782-1964 (2011). Publikovala viacero odborných článkov. Pedagogicky spolupracuje s domácimi i zahraničnými odbornými inštitúciami.
Vyučuje:
Didaktický seminár I.II.
Didaktiku odboru
Dejiny diplomacie
Film vo výučbe dejepisu
Rodové štúdiá
Seminár praktického vyučovania
Úvodný seminár k bakalárskej práci

Oznamy katedry

Zmena v rozvrhu externí študenti

dňa 23. 9. 2023 bude mať Dr. E. Jirkal, PhD. prednášku Staroveký Rím pre študentov I. roč. Bc. HI ext. Historiografia pre I. roč. Mgr. bude 9.12.2023. Aktualizovaný rozvrh zverejníme v pondelok 25.9.2023.

Začiatok výučby v ZS 2023/24 na FF

bude v utorok 26.9.2023. Týka sa to iba študentov FF, ostatné fakulty začínajú 25.9.2023. Pozri TU

Spätná väzba na výučbu

Milí študenti,

spätná reakcia na výučbu z Vašej strany je pre nás dôležitá, preto by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie anonymného dotazníka, v ktorom máte priestor zhodnotiť pozitíva a negatíva predmetov, ktoré ste už počas štúdia absolvovali. Prosím, kurzy hodnoťte až po ich ukončení. Svoj názor máte možnosť vyjadriť tu:

https://forms.gle/eUhF1VyuTbfx8aVU9

Študenti 1. roč. histórie externí,

pri zápise predmetov je dôležité, aby ste mali predmety v zápisnom liste. Na rozvrh nemusia byť prihlásené (niektoré sa nedajú prihlásiť). Riaďte sa rozvrhom zverejneným na stránke katedry.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty