doc. PhDr. Adriana Kičková, PhD. - Absolventka Filozofickej fakulty UKF, odbor história-politológia. Špecializuje sa na  dejiny rodových vzťahov, didaktiku dejepisu a medzivojnovú  školskú sústavu (s dôrazom na školskú správu).  V rámci štúdia učiteľstva akademických predmetov  koordinuje  katedrovú pedagogickú prax. Absolvovala niekoľko vedecko-výskumných i študijných pobytov, napr. v Yad Vashem Izrael. Je spoluautorkou doplnkového učebného textu pre stredné školy - Riešenie židovskej otázky na Slovensku 1939-1945 (2013), autorkou monografie ženy a britská diplomatická služba 1782-1964 (2011). Publikovala viacero odborných článkov. Pedagogicky spolupracuje s domácimi i zahraničnými odbornými inštitúciami.
Vyučuje:
Didaktický seminár I.II.
Didaktiku odboru
Dejiny diplomacie
Film vo výučbe dejepisu
Rodové štúdiá
Seminár praktického vyučovania
Úvodný seminár k bakalárskej práci

Oznamy katedry

Štátna bakalárska skúška

počnúc akademickým rokom 2016/2017 pozostáva z obhajoby bakalárskej práce. Všetky ostatné doterajšie súčasti bakalárskej štátnej skúšky sa rušia. Platí to pre všetkých študentov, s výnimkou tých, ktorým sa už začal proces štátnic (to znamená, že opakujú niektorú z častí bakalárskej štátnej skúšky).

Bc. Mária Molnárová

víťazka minuloročnej švočky, získala za svoju prácu prémiu Literárneho fondu. Srdečne blahoželáme.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty