doc. PhDr. Adriana Kičková, PhD. - Absolventka Filozofickej fakulty UKF, odbor história-politológia. Špecializuje sa na  dejiny rodových vzťahov, didaktiku dejepisu a medzivojnovú  školskú sústavu (s dôrazom na školskú správu).  V rámci štúdia učiteľstva akademických predmetov  koordinuje  katedrovú pedagogickú prax. Absolvovala niekoľko vedecko-výskumných i študijných pobytov, napr. v Yad Vashem Izrael. Je spoluautorkou doplnkového učebného textu pre stredné školy - Riešenie židovskej otázky na Slovensku 1939-1945 (2013), autorkou monografie ženy a britská diplomatická služba 1782-1964 (2011). Publikovala viacero odborných článkov. Pedagogicky spolupracuje s domácimi i zahraničnými odbornými inštitúciami.
Vyučuje:
Didaktický seminár I.II.
Didaktiku odboru
Dejiny diplomacie
Film vo výučbe dejepisu
Rodové štúdiá
Seminár praktického vyučovania
Úvodný seminár k bakalárskej práci

Oznamy katedry

Prváci bakalári,

úvodné stretnutia sa budú konať: pre študentov histórie: učiteľstvo v piatok 2. októbra o 11.00 hod. a pre študentov jednoodborových a medziodborových o 14.45 hod. v miestnosti H307 (Hodžova ul., 3. posch.).

Prváci (Bc. aj Mgr.) jednoodboroví,

ktorí potrebujete ISIC kartu, môžete si ju prevziať na sekretariáte katedry. Ostatní ju dostanete v utorok od Dr. J. Jakubeja na úvodnej hodine.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty