PhDr. Jirkal Emanuel, PhD. - Základom jeho vedeckej a pedagogickej činnosti je obdobie antického staroveku, kde sa sústreďuje na viacero oblastí záujmu. V prvom rade je to práca s latinskými prameňmi, najmä so zameraním na historiografiu; čítanie, preklad a výklad týchto prameňov so študentami. Potom je to neskorá antika, dejiny neskorého cisárstva, problematika prelínania dejín a náboženstva. Nasledujú dejiny starovekého Grécka a staroveké dejiny Izraela od počiatkov až po koniec povstania Bar Kochbu. Okrem toho sa zaujíma aj o problematiku duchovného vývoja ľudstva – Indoeurópske mytológie, úvod do problematiky náboženstiev, náboženstvá antického sveta – Grécka a Ríma a dejiny raného kresťanstva od počiatkov do 6. storočia.

Oznamy katedry

Prváci bakalári,

úvodné stretnutia sa budú konať: pre študentov histórie: učiteľstvo v piatok 2. októbra o 11.00 hod. a pre študentov jednoodborových a medziodborových o 14.45 hod. v miestnosti H307 (Hodžova ul., 3. posch.).

Prváci (Bc. aj Mgr.) jednoodboroví,

ktorí potrebujete ISIC kartu, môžete si ju prevziať na sekretariáte katedry. Ostatní ju dostanete v utorok od Dr. J. Jakubeja na úvodnej hodine.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty