PhDr. Jirkal Emanuel, PhD. - Základom jeho vedeckej a pedagogickej činnosti je obdobie antického staroveku, kde sa sústreďuje na viacero oblastí záujmu. V prvom rade je to práca s latinskými prameňmi, najmä so zameraním na historiografiu; čítanie, preklad a výklad týchto prameňov so študentami. Potom je to neskorá antika, dejiny neskorého cisárstva, problematika prelínania dejín a náboženstva. Nasledujú dejiny starovekého Grécka a staroveké dejiny Izraela od počiatkov až po koniec povstania Bar Kochbu. Okrem toho sa zaujíma aj o problematiku duchovného vývoja ľudstva – Indoeurópske mytológie, úvod do problematiky náboženstiev, náboženstvá antického sveta – Grécka a Ríma a dejiny raného kresťanstva od počiatkov do 6. storočia.

Oznamy katedry

Zmena v rozvrhu externí študenti

dňa 23. 9. 2023 bude mať Dr. E. Jirkal, PhD. prednášku Staroveký Rím pre študentov I. roč. Bc. HI ext. Historiografia pre I. roč. Mgr. bude 9.12.2023. Aktualizovaný rozvrh zverejníme v pondelok 25.9.2023.

Začiatok výučby v ZS 2023/24 na FF

bude v utorok 26.9.2023. Týka sa to iba študentov FF, ostatné fakulty začínajú 25.9.2023. Pozri TU

Spätná väzba na výučbu

Milí študenti,

spätná reakcia na výučbu z Vašej strany je pre nás dôležitá, preto by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie anonymného dotazníka, v ktorom máte priestor zhodnotiť pozitíva a negatíva predmetov, ktoré ste už počas štúdia absolvovali. Prosím, kurzy hodnoťte až po ich ukončení. Svoj názor máte možnosť vyjadriť tu:

https://forms.gle/eUhF1VyuTbfx8aVU9

Študenti 1. roč. histórie externí,

pri zápise predmetov je dôležité, aby ste mali predmety v zápisnom liste. Na rozvrh nemusia byť prihlásené (niektoré sa nedajú prihlásiť). Riaďte sa rozvrhom zverejneným na stránke katedry.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty