Obraciame sa na Vás, milé študentstvo, aby ste sa opýtali Vašich rodičov, iných rodinných príslušníkov a známych, či by 2% z daní neprispeli na občianske združenie Herodotos, ktoré sa venuje popularizácií histórie medzi laickou verejnosťou. V minulom roku pre Vás združenie pripravilo stretnutie študentských historických spolkov z Čiech, Moravy a Slovenska (28. - 29. 4. 2017), podujatie Historycon (8. 11. 2017), interaktívne workshopy s názvom V historikovej dielni (17. 6. 2017 v Hydeparku Nitra, 8. 9. 2017 v nákupnom centre Centro Nitra, 9. 9. 2017 v Parku na sídlisku Klokočina) a mnoho ďalších podujatí. Tento rok plánujeme začať s prednáškou a výstavou na tému propaganda v dejinách, historickú súťaž štvrtákov na gymnáziách v Nitre, pokračovať v organizovaní Historyconu a podujatia V historikovej dielni. Aby to nebolo len tak zadarmo, zvyšné prostriedky budú použité pri organizovaní iných spolkových a katedrových akcií (exkurzia, pozvané prednášky, katedrovica, atď.)
Takže neváhajte a spytujte sa rodičov ešte dnes!

Tlačivo Herodotos 2%

Oznamy katedry

Štátna bakalárska skúška

počnúc akademickým rokom 2016/2017 pozostáva z obhajoby bakalárskej práce. Všetky ostatné doterajšie súčasti bakalárskej štátnej skúšky sa rušia. Platí to pre všetkých študentov, s výnimkou tých, ktorým sa už začal proces štátnic (to znamená, že opakujú niektorú z častí bakalárskej štátnej skúšky).

Bc. Mária Molnárová

víťazka minuloročnej švočky, získala za svoju prácu prémiu Literárneho fondu. Srdečne blahoželáme.

facebook_page_plugin

LOGO KHS
LOGO SHN3

Prezentácia Katedry histórie

Prezentácia Filozofickej fakulty